Wat is verbale travestie?


Verbale travestie is de verwijzing naar een mannelijk of onzijdig zelfstandig naamwoord met het vrouwelijke bezittelijk voornaamwoord ‘haar’. Ook komt verbale travestie voor als een verwijzing met het vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord ‘zij’.

Wat is de oorzaak?


Onze ouders en grootouders, die De Crisis en De Oorlog hadden meegemaakt, achtten hun voedsel zo hoog, dat zij in hun taalgebruik alle voedingsmiddelen vervrouwelijkten.
“Vind je de jus niet te vet?”
“Nee, schat, ik vind haar juist heerlijk!”

Verbale travestie wordt veroorzaakt door de behoefte om met afwijkend taalgebruik de spreker zelf of door hem begunstigde zaken aanzien te geven.

Lees hier meer over de oorzaak.

Kijk ook hier eens ...


Vrijdag 13 maart 2009 was de opperbevelhebber van het Front tegen Verbale Travestie te beluisteren bij de Wereldomroep. In het radioprogramma Klare Taal mocht hij zijn manhaftige strijd toelichten. U kunt zijn getuigenis horen op de site van de Wereldomroep.

Wat nu toch weer?

Het Front tegen Verbale Travestie strijdt tegen het misbruik van de Nederlandse taal, inzonderheid tegen het onterechte gebruik van het bezittelijk voornaamwoord ‘haar’.

Taal is een gereedschap dat afhankelijk van de gebruiker ervan kan dienen als hamer, penseel of wapen. Taal is het voertuig van de gedachte. Taal is helaas ook een bron van ergernis, wanneer domme fouten een spaak in het wiel steken en de pracht verminken.

Het Front tegen Verbale Travestie wil de haarziekte bestrijden en de verharing van de Nederlandse taal een halt toe roepen.


Frans Beijersbergen

Ernie Kotzebue

De web-site van het FtVT wordt tot stand gebracht door Frans Beijersbergen en Ernie Kotzebue, de grote volksdichter, in samenwerking met Reet, het tijdschrift voor alle mensen en alle tijden.


Stuur eens een bericht

naar het Front. 
MENS SANA LINGUA SANA
 Waarom zou ik me druk maken?

Taal was altijd aan verandering onderhevig en is dat nog steeds. Goed of fout taalgebruik is maar betrekkelijk. Poeh! Waarom zou ik me druk maken?

Een verandering die de taal vergemakkelijkt, is toe te juichen. Het gebruik van een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord op plaatsen waar een redelijk mens dat met geen mogelijkheid kan verwachten, maakt de taal alleen maar ingewikkelder. Dat betekent nog meer narigheid voor schrijvers van sollicitatiebrieven en voor beginnende gebruikers van de Nederlandse taal, zoals kinderen en mensen van buitenlandse afkomst. In het algemeen draagt de verbale travestie bij tot het minder toegankelijk maken van de Nederlandse taal en tot een verdere afkalving van de rationaliteit van de grammatica. Korter gezegd: verbale travestie draagt bij tot de ondermijning van de taal.

Wat kan ik eraan doen?

Wie zwijgt, stemt toe. Hebt u hart voor taal en rede? Grijp dan naar de wapenen telkens wanneer u een geval van verbale travestie tegenkomt, in de krant, het tijdschrift, op de televisie, op de radio, op de scheurkalender in het toilet, op het internet, overal waar men zich richt tot grote mensenscharen en de geslachtelijke kluts kwijt is. Kies het wapen van uw voorkeur: bel op, schrijf een brief of een e-mail-bericht, of ga langs voor een goed gesprek.
Voor voorbeelden van terechtwijzingen verwijs ik u naar Aan de Kaak.

U zult merken dat uw inspanningen wel degelijk iets uithalen.
 
Make a Free Website with Yola.