Hier kunt u enkele voorbeelden lezen van de heldhaftige strijd die het Front tegen Verbale Travestie moet voeren.
De namen van de aangeschrevenen werden veranderd om hen te beschermen tegen uw honend gegniffel.

<< terug <<

haarziekte
  2002-06-10 aan de KRO
Geachte mevrouw, mijnheer,
Op uw web-site heb ik naar de volledige naam van de KRO gezocht, maar die helaas niet gevonden. Is het 'Katholieke Radio Omroep', 'Katholieke Radio Omroepvereniging' of iets anders?
Ik ben hiernaar op zoek, omdat ik wil weten met welk bezittelijk voornaamwoord ('zijn' of 'haar') ik naar de KRO moet verwijzen, als ik over deze omroep schrijf.
Met belangstelling zie ik uit naar uw antwoord.
Vriendelijk groetend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2002-06-11 van de KRO
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw email. De betekenis van KRO luidt;
Katholieke Radio Omroep
U kunt verwijzen met "haar".
Hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Moniek Baggerman
KRO Servicelijn

2002-06-11 aan de KRO
Geachte mevrouw Baggerman,
Dank u voor uw antwoord. Het bevredigt mij echter niet geheel, want ik begrijp niet waarom u de verwijzing vrouwelijk wilt laten zijn. Volgens Van Dale is 'omroep' mannelijk:
   ’om·roep (de ~ (m.))
Het is mij opgevallen dat er op radio en televisie steeds meer gebruik wordt gemaakt van vrouwelijke verwijzingen naar onzijdige en mannelijke zelfstandige naamwoorden. Dat kwetst mijn taalgevoel en is een slecht voorbeeld voor de jeugd.
Vergeef me als ik hiermee een drammerige indruk maak. Wellicht ook zie ik iets over het hoofd, en in dat geval hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2002-06-11 van de KRO
Geachte heer Beijersbergen,
Vriendelijk bedankt voor uw antwoord. Wellicht is er enige verwarring onstaan, daar omroep inderdaad een mannelijk woord is, maar wij zijn een omroepvereniging, welke vrouwelijk is.
Hopend u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,
Moniek Baggerman
KRO Servicelijn

2002-06-11 aan de KRO
Geachte mevrouw Baggerman,
Dus de volledige naam van de KRO is 'Katholieke Radio Omroepvereniging'?
Met vriendelijke groet,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2002-06-20 van de KRO
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw reactie. De KRO is eeen omroepvereninging met als naam Katholieke Radio Omroep.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Moniek Baggerman
KRO Servicelijn

haarziekte
2002-08-29 aan Vpro
Beste VPRO,
"De VPRO weet eindelijk weer HAAR plaats!" Wat krijgen we nou? De VPRO mag van mij aan alle kanten vrouwelijk zijn, maar het wóórd VPRO blijft mannelijk. Dat is afgeleid van de oude naam 'Vrijzinnig-Protestantse Radio-Omroep', en het woord 'omroep' is mannelijk. Zelfs al heeft de VPRO afstand gedaan van zijn oorspronkelijke naam, is er geen taalkundige reden om het woord een geslachtsverandering te laten ondergaan.
Deze week leg ik de VPRO-gids ónder de Playboy.
Met beschaamde groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2002-09-18 van Vpro
L.S.
't Is maar hoe je het bekijkt. Sinds de VPRO afstand deed van de puntjes beschouwt zij zich als vereniging, een vrouwelijk woord.
Mvg, Aldo Lebbing

2002-09-20 aan Vpro
Beste Aldo Lebbing,
Zo werkt dat niet. Alleen als het woord 'vereniging' deel uitmaakt van een naam, wordt de naam vrouwelijk. Als het hoofd van de Vpro straks besluit, dat de Vpro een instituut (o.) is, luidt de leuze dan "Het Vpro weet weer zijn plaats"?
Ik wil u graag wijzen op de web-pagina
http://www.onzetaal.nl/ advies/volmac.html, waarin het Genootschap Onze Taal een soortgelijk geval bespreekt.
Vriendelijk groetend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2002-12-13 aan Vpro
Geachte Vpro,
In gids 50 staat vanaf bladzijde 6 een artikel van Eduard van Holst Pellekaan. Hierin trof ik tot mijn walging de zin
"De vraag is of het Journaal de kijker op moet opzadelen met haar eigen verwarring."
De herhaling van "op" is nog te vergeven als slordigheid, maar het onterechte gebruik van het bezittelijk voornaamwoord "haar" is een misdaad tegen de taal, die onze gedachten draagt.
"Journaal" is een onzijdig woord, en naar een onzijdig woord moet worden verwezen met "zijn".
Frans Beijersbergen
Front Tegen Verbale Travestie

haarziekte
2003-04-15 van Vpro
Goedemorgen,
U heeft gereageerd op een artikel in Backstage. En natuurlijk heeft u gelijk. Omroep is mannelijk, hier had dus ook het mannelijk bezittelijk voornaamwoord "zijn" moeten staan. Fout dus, maar we leren hier weer van en zullen dit soort fouten zoveel mogelijk proberen te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Wil Breekman
Bestuurssecretariaat VPRO

haarziekte
2003-04-23 aan redactie@nu.nl
"De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft dinsdagavond in Washington bevestigd dat Frankrijk de gevolgen zal moeten dragen van haar houding tijdens de laatste crisis rond Irak."
Frankrijk is een onzijdig woord (het rijk, het Frankrijk van De Gaulle) en dus moet het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' worden gebruikt: "...zijn houding tijdens de laatste crisis rond Irak."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2003-05-27 aan info@avro.nl
Geachte mevrouw, mijnheer,
Zondag 25 mei jl. bekeek ik met belangstelling uw documentaire over Charlie Chaplin versus Adolf Hitler in de serie Close-up. Juist omdat het zo'n goed programma was, werd ik bijzonder onaangenaam getroffen door de laatste zin van de begeleidende tekst: "Gelukkig was Engeland haar vagebond niet vergeten." 'Engeland' is een onzijdig woord en dus moet ernaar verwezen worden met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'. De tekst was een vertaling, afkomstig van de NOB, zo las ik in de aftiteling. Wilt u er alstublieft zorg voor dragen dat dit soort fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt, noch door de AVRO, noch door een vertaaldienst?
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2003-05-27 van AVRo Close UP
Met vriendelijke dank voor uw reactie.
Tony Schreuder
producer AVRo Close UP

haarziekte
2003-06-24 aan XS4ALL
Geachte mevrouw, mijnheer,
Bij het lezen van uw toelichting op de nieuwe dienst Personal Webcast viel het mij op dat u de naam van uw bedrijf opvat als vrouwelijk. Er staat "Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan introduceert XS4ALL..." In de toelichting en ook elders verwijst u naar het woord XS4ALL met het bezittelijk voornaamwoord haar. Dit gaat in tegen mijn taalgevoel en is in strijd met mijn taalkundig inzicht.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2003-06-25 van XS4ALL
Beste Frans,
bedankt voor uw e-mail. Ik maak eruit op dat u over dit onderwerp al eerder correspondentie heeft gevoerd met medewerkers van XS4ALL. Het gebruik van het vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord bij de naam XS4ALL heeft een geschiedenis en deze vorm wordt al een aantal jaar gebruikt in uitingen van het bedrijf. De keuze om XS4ALL vrouwelijk te noemen leidt vaker tot discussie, ook binnen het bedrijf XS4ALL. Ik wil u bedanken voor de argumenten die u toevoegt aan deze discussie. Toch zullen we, totdat de discussie beslecht is in het voordeel van de onzijdige vorm, de vrouwelijke vorm consequent blijven hanteren. Uw e-mail is doorgestuurd naar alle mensen binnen XS4ALL die zich bezig houden met de communicatie van het bedrijf.
Met vriendelijke groet,
Joost Weg XS4ALL Webteam

haarziekte
2003-06-29 aan Mobile Arts / Parade
Beste mevrouw, mijnheer,
Bladerend door De Paradekrant van dit seizoen stoorde ik mij aan het meerdere malen voorkomen van de zelfde fout: het onterecht gebruik van 'haar'.
Ik geef twee voorbeelden.
"Café IK gaat met haar open podium..."
Het woord 'café' is onzijdig. De zin moet dus beginnen met: "Café IK gaat met zijn open podium..."
"In een wereld waar niets of niemand gespaard blijft, zal Schuurpapier haar schuifdeuren..."
Het woord 'schuurpapier' is onzijdig. Het moet dus zijn: "...zal Schuurpapier zijn schuifdeuren..."
Ik smeek u om althans de volgende Paradekrant te ontdoen van deze epidemisch voortwoekerende haarziekte. Ik ben al jarenlang een trouw en geestdriftig bezoeker van De Parade, maar dit taalbederf drukt bij mij de pret.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2003-06-30 van Mobile Arts / Parade
Geachte heer Beijersbergen
Hartelijk dank voor uw opmerkzaamheid en uw opmerkingen over ons onjuiste gebruik van de Nederlandse taal. We zullen er in het vervolg op letten.
Met vriendelijke groet,
Mieke Bakker,
Mobile Arts / Parade

haarziekte
2003-07-06 aan Historisch Nieuwsblad
Geachte mevrouw, mijnheer,
Omdat ik vrijwel uitsluitend in de zomer in de gelegenheid ben om voor mijn eigen genoegen te lezen, viel mij het volgende pas onlangs op.
Op bladzijde 2 van Historisch Nieuwsblad nummer 3 staat: "Nederland en haar voormalige kolonie..."
Nederland is een onzijdig woord en het bezittelijk voornaamwoord dat ernaar verwijst is daarom 'zijn'.
Hoogstwaarschijnlijk hebben anderen u al op deze fout gewezen, maar ik stoor mij zo zeer aan de epidemisch om zich heen grijpende haarziekte, dat ik het zekere voor het onzekere neem.
Ik verzoek u dit soort taalfouten niet meer te laten voorkomen in uw overigens leuk en leerzaam tijdschrift.
Front tegen Verbale Travestie
Frans Beijersbergen

2003-07-07 van Historisch Nieuwsblad
Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw vraag/opmerking aan de lezersservice.
Wij hebben uw vraag doorgestuurd naar de redactie van Historisch Nieuwsblad. Zij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geholpen.
Met vriendelijke groet,
Lezersservice

haarziekte
2003-10-15 aan Vpro
Geachte Vpro,
Tot mijn grote droefenis trof ik in gids 41 een geval van verbale travestie aan.
Op bladzijde 41 stond onder 'Supplement':
"Het Sónar Festival beleefde tussen 12 en 16 juni haar 10-jarig jubileum..."
Neen, dat is niet goed. HET festival beleefde ZIJN 10-jarig jubileum.
Niet boos, maar verdrietig, en altijd hoogachtend,
Frans Beijersbergen (Front tegen Verbale Travestie)

haarziekte
2003-11-17 aan RTL Nieuws
Geachte mevrouw, mijnheer,
In de late editie van het RTL 4 Nieuws van 16 november hoorde ik de nieuwslezer zeggen:
"Hij dringt er bij het ministerie van justitie op aan om haast te maken met haar onderzoek."
Nu vraag ik u: welke vrouw is er dan met dat onderzoek bezig?
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2003-11-23 aan Vpro
Geachte Vpro,
Dat was lachen! Ik las in gids 47 bij de ZDF programma's van 23 november:
"Weduwnaar komt er opeens achter dat haar overleden vrouw ooit vreemd is gegaan."
Was de weduwnaar er al achter gekomen dat hij een vrouw was?
Op de zelfde dag staat onder Nederland 3 de toelichting:
"Reconstructie van de geschiedenis van de Wagnervereniging en zijn mecenas..."
Het woord 'vereniging' is vrouwelijk. Dus hier is de vrouw voor de verandering een man geworden.
Zo is er misschien toch een evenwicht ontstaan.
Hartelijk lachend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2003-12-18 aan RTL Nieuws
Wilt u alstublieft niet meer met 'haar' verwijzen naar zelfstandige naamwoorden met een mannelijk of onzijdig woordgeslacht? Vanavond hoorde ik in het nieuws van 19:30: "(...) Nederland is doorgeslagen in haar beleid." Het woord 'Nederland' is onzijdig ("het Nederland van de 21e eeuw") en het had dus moeten zijn: "(...) zijn beleid."
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2003-12-18 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl,
Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij doen ons uiterste best een boeiende en actuele website te maken, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar.
Opmerkingen, tips en suggesties van gebruikers zijn altijd welkom.
Uw reactie hebben wij ontvangen.
Mocht er aanleiding zijn om uw opmerking of suggestie te verwerken in onze site dan laten wij u dat op korte termijn weten.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl

haarziekte
2003-12-23 aan Onze Taal
Geachte mevrouw, mijnheer,
Nicoline van der Sijs stelt in Onze Taal van oktober dat de 'haarziekte' voortkomt uit het collectieve karakter van sommige woorden en uit het vermeende natuurlijke geslacht van hetgeen door een bepaalde term wordt aangeduid. Ik heb zo mijn twijfels.
In de Randstad is er geen hond meer die 'haar' gebruikt in plaats van 'hun', en al even gering is het aantal lezers van oude literatuur, waarin dat nog wel gebeurt. Het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat de haarziektelijders hun 'haar' als een meervoud gebruiken.
Het is echter niet vreemd dat de haarziekte veel bij collectieve woorden voorkomt. De meeste collectieve woorden, en alle die in het artikel als voorbeeld genoemd worden, duiden een groep van mensen aan. Naar dergelijke woorden wordt vaker verwezen met een bezittelijk voornaamwoord dan naar andere woorden. Dus wordt bij collectieve woorden de geslachtsverandering ook vaker aangetroffen. Waar gehakt wordt vallen spaanders.
Verder lijkt het mij onterecht om aan een woord een natuurlijk geslacht toe te kennen als het een geslachtsloos voorwerp of verschijnsel aanduidt. Mijn bovenbuurman voelt Rotterdam aan als mannelijk, maar mijn benedenbuurvrouw vindt Rotterdam juist vrouwelijk. Trek daar maar eens soep van.
Maar, dokter, dokter, wat is dan wel de oorzaak van de haarziekte?
De ziekte komt vooral voor in teksten die gericht zijn aan meerdere mensen. In de gesproken taal van alledag komt de haarkwaal veel minder vaak voor. Men gebruikt dan het bezittelijk voornaamwoord 'zijn', hetgeen meestal terecht is, daar 'zijn' naar zowel mannelijke als onzijdige woorden kan verwijzen. Wie zijn bedrijf in een boodschap aan het volk wil aanprijzen, zal daarentegen gretig het bijzondere 'haar' gebruiken: "Boelhouwer voor al uw sanitair opent maandag haar deuren." Ook daar waar het een overheidsinstelling betreft, meent men de deftigheid ervan te moeten benadrukken met de haaraandoening: "Het kabinet moet nu haar deel van het akkoord nakomen."
De haarziekte wordt dus veroorzaakt door de behoefte om met afwijkend taalgebruik bepaalde zaken aanzien te geven.
Is genezing mogelijk of moeten wij allemaal de valse pruik van 'acceptatie' gaan dragen die Nicoline van der Sijs ons in haar slotwoord probeert aan te smeren?
Er is hoop. Wie bij het aantreffen van een geslachtsverwisseling de moeite neemt om de schrijver uit te leggen wat er in zijn tekst is misgegaan, zal niet zelden een verbetering zien optreden, want mensen kunnen wel degelijk voor rede vatbaar zijn.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2003-12-23 aan Teleac
Geachte mevrouw, mijnheer,
Het is om ziek van te worden. Ik hoor in het gesproken commentaar bij 'Nederpop: met hart en ziel' van 23 december 2003 niets anders dan verwijzingen naar mannelijke en onzijdige woorden met het vrouwelijke bezittelijk voornaamwoord 'haar', of het nou gaat om Kane, The Ex of Den Haag. Wilt u deze lelijke fout alstublieft niet meer maken? Het vergalt mijn plezier bij het kijken naar uw overigens boeiende programma's.
Tot mijn afgrijzen tref ik vervolgens op uw internet-site bij de toelichting op het genoemde programma de volgende belachelijke geslachtsveranderingen aan:
"In de popmuziek doet het doelgroepdenken haar intrede."
'Doelgroepdenken' is onzijdig. Waarom dan 'haar'?
"Popstad nummer één is echter Den Haag, die (...)"
Dat moet natuurlijk zijn: "Popstad nummer één is echter Den Haag, dat..."
Is Teleac echt een educatieve organisatie?
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

terminale haarziekte
2003-12-30 aan Je Echte Leeftijd
Geachte mevrouw, mijnheer,
Hoe komt u erbij om te beweren dat Nederland HAAR echte leeftijd gaat verlagen?
Nederland is een onzijdig woord. We kunnen zeggen: "HET Nederland van de jaren vijftig", maar niet "DE Nederland van de jaren vijfig". Naar onzijdige woorden wordt verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'. Nederland gaat dus ZIJN echte leeftijd verlagen, of Nederland gaat DE echte leeftijd verlagen.
Ik hoop niet dat de Nederlanders door dit soort belachelijke, breed in de openbare communicatiemedia uitgemeten taalfouten terecht komen op de geestelijke leeftijd van een kleuter.
U wordt bedankt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-01-13 aan redactie@nu.nl
Geachte mevrouw, mijnheer,
In het artikel onder het kopje "Opmars van zaadbalkanker" staat:
"Ondanks de stijging is zaadbalkanker nog steeds een relatief zeldzame aandoening. Ze vormde slechts 0,7 procent van de 69.000 nieuwe kankergevallen die zich in 2000 voordeden."
Het onderwerp van de tweede zin verwijst naar 'zaadbalkanker'. Dit is een mannelijk woord (Van Dale: kanker (de ~ (m.))). Het verwijzende persoonlijk voornaamwoord 'ze' is hier dus onterecht.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-01-29 aan Twee Vandaag
Geachte redactie,
Vanavond keek ik naar uw programma. In het onderdeel Jagen als wildbeheer hoorde ik in het commentaar:
"Het WNF en haar (...)"
Het kernwoord in de afkorting WNF is fonds, een onzijdig woord. Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden moet worden verwezen met 'zijn' en niet met 'haar'.
In het onderdeel Betaald voetbal 50 jaar zei de verslaggever:
"Feyenoord feliciteert vandaag haar nieuwe sponsor."
Namen van bedrijven en andere organisaties zijn meestal onzijdig. We kunnen zeggen:
"Het Feyenoord van de jaren zestig..."
Ook naar Feyenoord moet dus worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'.
Ik wil u met klem verzoeken om de wetten van de taal te eerbiedigen, en u niet te laten meeslepen door die belachelijke haarziekte, die het Nederlands zo smerig heeft besmet.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-02-14 aan Vpro
Geachte Vpro,
In gids 7 staat bij de televisieprogramma's van 15 februari onder Lichtpunt op België 2:
"Documentaire over het controle-apparaat, dat tot 1989 een heel volk in haar greep hield."
Het woord 'apparaat' is onzijdig. Al heb ik over mijn eigen apparaat weinig controle, ik weet zeker dat het niet vrouwelijk is. Dus de zin zou moeten luiden:
"Documentaire over het controle-apparaat, dat tot 1989 een heel volk in zijn greep hield."
Hopende u van dienst te zijn geweest,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-02-24 aan Vpro Backstage
Geachte redactie,
In Backstage 2 gaat het in 'Van de redactie' nog goed:
"Heeft u een mening over de VPRO of een zijner programma's?"
Maar in het volgende stukje, geschreven door JvG, slaat de haarziekte toe:
"Want via Backstage biedt de VPRO haar leden de gelegenheid opnamen van programma's bij te wonen (...)."
Verder viel er een hoop te lachen en op te steken van.
Er het beste van hopende,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-03-15 van Vpro Gids
Beste Frans Beijersbergen,
Zoals u waarschijnlijk al gelezen hebt staat uw brief in de rubriek Brieven.
Met vriendelijke groet,
Nelie van Neerhen
Secretariaat VPRO Gids

haarziekte
2004-03-08 aan Twee Vandaag
Geachte mevrouw, mijnheer,
In uw uitzending van 8 maart werd in het programmaonderdeel rond Frits Bolkestein en zijn boek 'De grenzen van Europa' een taalgrens overschreden. In uw commentaar viel tot mijn afgrijzen te beluisteren: "(...) het Westen zich veel meer bewust moet zijn van haar joods-christelijke wortels (...)" Het woord 'Westen' is onzijdig. Hiernaar had dus verwezen moeten worden met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' en niet met 'haar'.
Wilt u hier voortaan alstublieft op letten? Er zitten tijdens de uitzending ook kinderen en nieuwe Nederlanders te kijken, die menen dat sprekers op de televisie hun taal beheersen, waardoor zij dergelijke fouten overnemen.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-03-12 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
Bij het onderwerp WAO werd in het Journaal van acht uur 's avonds op vrijdag 12 maart gezegd: "Het kabinet zwakte haar oorspronkelijke plannen af."
Het woord 'kabinet' is onzijdig. In de Nederlandse taal is 'zijn' het bezittelijk voornaamwoord dat naar onzijdige zelfstandige naamwoorden verwijst. Deze regel hebt u tot mijn spijt en ergernis niet toegepast. De zin had moeten zijn: "Het kabinet zwakte zijn oorspronkelijke plannen af." Ook mogelijk was geweest: "Het kabinet zwakte de oorspronkelijke plannen af."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

In latere uitzendingen was de foute zin verbeterd.

2004-03-15 van NOS Journaal Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie heb ik ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie. Uw opmerking kan dan tijdens de evaluatie worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2004-03-22 aan Motel Mozaique
Er zat deze week een aantrekkelijk ogend foldertje bij de VPRO-gids. Jammer dat het gruwelijk was mismaakt door de haarziekte.
"Met haar geïsoleerde positie en surreële landschappen toont dit eiland een eigen gezicht (...)"
Het woord 'eiland' is onzijdig. Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden moet worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'.
Er had dus moeten staan:
"Met zijn geïsoleerde positie en surreële landschappen toont dit eiland een eigen gezicht (...)"
Een paar regels verder gaat het nogmaals mis.
"Niet alleen 's avonds opent het Motel haar deuren (...)"
Het woord 'motel' is onzijdig, ook als het als een eigennaam gebruikt wordt. Er had dus moeten staan:
"Niet alleen 's avonds opent het Motel zijn deuren (...)"
Jammer.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-03-23 van Motel Mozaique
beste frans,
hoe kan ik jou (m/v?) bedanken!?
groet!
harry

2004-03-28 aan Motel Mozaique
Beste Harry,
Dat zal ik je zeggen: door 'haar' in
http://www.motelmozaique.nl/ 2004/content.php?pageType=nieuws&id=26 te veranderen in 'zijn'.
Dat zou ik nog eens fijn vinden!
Vele (mannelijke) groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-04-13 aan RTL 4 Nieuws
Hartelijk dank voor de uitzending van het RTL-Nieuws van half acht op dinsdag 13 april. Loretta Lezer en Roelof Haren wisten de bezittelijke voornaamwoorden met de juiste geslachten te gebruiken, hetgeen mij, als woordvoerder van het Front tegen Verbale Travestie, een groot genoegen deed. Hulde!

2004-04-15 van RTL 4 Nieuws
dank U!

haarziekte
2004-04-18 aan Vpro Backstage
Beste redactie,
In het artikel over Motel Mozaïque in Backstage nummer 3 hebt u een deel van de folder over dit project overgenomen, zonder de hierin voorkomende taalfout te verbeteren:
"Met haar geïsoleerde positie en surreële landschappen toont dit eiland een eigen gezicht (...)"
Het woord 'eiland' is onzijdig. Er moet naar verwezen worden met 'zijn'.
Zoals het er nu staat is het geen gezicht.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-05-01 in VPRO Backstage
SORRY van de maand
Het Front tegen Verbale Travestie heeft weer toegeslagen. Frontman Frans Beijersbergen mailde: 'In het artikel over Motel Mozaïque in Backstage nummer 3 hebt u een deel van de folder over dit project overgenomen, zonder de hierin voorkomende taalfout te verbeteren: "Met haar geïsoleerde positie en surreële landschappen toont dit eiland een eigen gezicht..." Het woord "eiland" is onzijdig. Er moet naar verwezen worden met "zijn". Zoals het er nu staat is het geen gezicht.

haarziekte
2004-04-22 aan Koninginnenach
"Extra bijzonder is dat Naked tijdens de nach haar eerste CD presenteert."
Waarom nou toch "haar"??? Waarom toch?! Waaaaarom?!
Is Naked een vrouw?
STOP DE VERBALE TRAVESTIE NU!!!
Ernie Kotzebue

haarziekte
2004-04-22 aan Goedemorgen Nederland
Geachte redactie,
Op de eerste plaats wil ik u danken voor de vakkundige manier waarop het programma Goedemorgen Nederland door Daphne Bunskoek wordt gepresenteerd.
Vanmorgen echter stoorde ik mij aan de volgende zin:
"Malta heeft altijd haar eigen identiteit behouden."
Deze zin is fout. Het woord 'Malta' is niet vrouwelijk, maar onzijdig. Dit is makkelijk vast te stellen door er een lidwoord voor te zetten, zoals in:
"Het Malta van de jaren zestig was een paradijs voor rugzaktoeristen."
Naar een onzijdig woord moet worden verwezen met 'zijn'. De zin had dus moeten zijn:
"Malta heeft altijd zijn eigen identiteit behouden."
Ook mogelijk was geweest:
"Malta heeft altijd de eigen identiteit behouden."
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest en groet u vriendelijk.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-04-23 van Goedemorgen Nederland
Geachte heer Bijersbergen,
Dank voor Uw commentaar, we zullen ons de kritische noot ter harte nemen.
Met vriendelijke groeten, ook aan de rest van het front,
Iwan Karelds
Eindredacteur Goedemorgen Nederland

haarziekte
2004-05-05 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het Journaal van acht uur 's avonds op 5 mei 2004 zei een van uw verslaggevers:
"Vrij Nederland vindt niet dat zij het leven van de getuige in gevaar heeft gebracht."
In de naam 'Vrij Nederland' is het kernwoord 'land', een onzijdig woord. Hiernaar had dus verwezen moeten worden met 'het' en niet met 'zij'.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-05-05 aan HaagWestNieuws
Geachte mevrouw Lappenhut,
In HaagWestNieuws van 28 april las ik op pagina 11:
"Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd voert op zondag 9 mei in theater Zwembad De Regentes met de voorstelling Rhythmmm haar bezoeker langs de meest elementaire kenmerken van dans: tempo en ritme."
Het woord 'haar' in "haar bezoeker" heeft betrekking op "Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd". Hiervan is het kernwoord 'theater'. 'Theater' is een onzijdig woord. Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden moet worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'.
De zin had dus moeten zijn:
"Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd voert op zondag 9 mei in theater Zwembad De Regentes met de voorstelling Rhythmmm zijn bezoeker langs de meest elementaire kenmerken van dans: tempo en ritme."
In een van de volgende alinea's komt deze fout nogmaals voor:
"Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd heeft in de eerste twee jaar van haar bestaan..."
De zin had als volgt moeten beginnen:
"Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd heeft in de eerste twee jaar van zijn bestaan..."
Ik vraag u vriendelijk maar dringend om dit soort storende fouten, veelal speels aangeduid met de term 'haarziekte', voortaan geen kans meer te geven in uw overigens door mij hoog gewaardeerde krant.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-05-07 aan RTL Nieuws
Geachte redactie van RTL Nieuws,
Op 7 mei maakte het RTL Nieuws van acht uur 's ochtends zich schuldig aan verbale travestie:
"...eist van Israel dat ze zich geheel uit de Palestijnse gebieden terugtrekt." Israel is de naam van een land. Dat namen van landen bijna altijd onzijdige woorden zijn, kunt u controleren met en afleiden uit de volgende zinnetjes:
- Het Nederland van tien jaar geleden bestaat niet meer.
- Het sterk bekritiseerde Israel krijgt steun van Amerika.
De zin had dus als volgt moeten gaan:
"...eist van Israel dat het zich geheel uit de Palestijnse gebieden terugtrekt."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-05-24 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het Journaal van zes uur 's avonds op maandag 24 mei werd bij het onderwerp VMBO gezegd:
"...het VMBO bestaat in haar huidige vorm..."
De afkorting 'VMBO' is onzijdig, want er staat 'het' voor. In de Nederlandse taal is 'zijn' het bezittelijk voornaamwoord dat naar onzijdige woorden verwijst. Dat hebt u dus helaas fout gedaan.
Het had moeten zijn:
"...het VMBO bestaat in zijn huidige vorm..."
Ook had gekund:
"...het VMBO bestaat in de huidige vorm..."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-05-25 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie heb ik ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie. Uw opmerking kan dan tijdens de evaluatie worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2004-06-01 aan VPRO Gids
Geachte VPRO,
Mijn toch al zo gekwelde oog viel pardoes op de toelichting op het BBC2 programma Rover's last chance saloon van 26 mei.
Daarin staat "Het Phoenix-consortium nam het merk in 1999 over van BMW en heeft haar hoop nu gevestigd op de nieuwe sedan, die al lang op de markt had moeten zijn."
Heer, verstevig haar hoop, zo zou ik willen bidden. Maar als ik niet weet in wie ik mijn vroomheid zou investeren, laat ik het liever. Want welke vrouw behoort deze gevestigde hoop toe?
Nou ja, OK, ach, kom, ik weet het wel: hier is gewoon weer eens sprake van een schrijnend geval van verbale travestie! Het was natuurlijk de bedoeling om met "haar" het Phoenix-consortium aan te duiden, waarvan het kernwoord 'consortium' niet vrouwelijk maar onzijdig is.
Slordie.
Volgende keer beter, hoop ik dan maar.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-02 aan GroenLinks
Geachte mevrouw Nekkema,
In uw brief aan alle kiezers van GroenLinks van mei 2004 verwijst u enkele malen naar de naam GroenLinks met het bezittelijk voornaamwoord 'haar', hetgeen zou betekenen dat GroenLinks in taalkundige zin een vrouwelijk woord is.
Dit blijkt echter niet het geval als we ons taalgevoel laten spreken door een lidwoord toe te voegen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Het GroenLinks van de jaren tachtig was strijdlustig en voerde sterke campagnes." Het woord GroenLinks is dus onzijdig, net als de meeste namen van bedrijven en instellingen. Hieruit volgt dat u naar GroenLinks kunt verwijzen met 'zijn', of zo u wilt met het neutrale 'de', maar zeker niet met 'haar'.
Ik draag GroenLinks al vele jaren een warm hart toe en ben sinds de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer lid. Daarom vind ik het belangrijk dat deze partij zich ook op taalkundig gebied verstandig uitdrukt. Taal is het voertuig van de gedachte.
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-02 aan Nu (Ilse)
Beste redactie,
In uw artikel staat:
Dat meldt de Telegraaf op haar site.
Het woord 'Telegraaf' is mannelijk. Dus is het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord 'haar' hier onjuist en belachelijk.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-05 aan DeNieuwe Omroep
Geachte mevrouw, meneer,
Ik draag De Nieuwe Omroep een warm hart toe. Daarom vind ik het nodig om de volgende kanttekening te maken bij het e-Zine van 4 juni. Daarin staat:
"AzG wil haar onafhankelijkheid onder geen beding uit handen geven; wil geen verlengstuk van strijdende partijen zijn en geen ander doel dienen dan het hare."
In de afkorting 'AzG' is het kernwoord 'artsen', een meervoudsvorm. U had dus moeten verwijzen met 'hun' en 'hunne' en niet met 'haar' en 'hare'. Ook als men 'AzG' opvat als een enkelvoud, is het niet juist om ernaar te verwijzen met een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord. Dan zou het taalgevoel 'AzG' als onzijdig opvatten (het AzG), zoals u ook doet in de volgende alinea:
"Maar AzG leidt geen onderwijsprojecten. Het slaat ook geen waterputten (...)"
De haarziekte komt terug in het artikel over de Verenigde Naties:
"Waarmee we niet beweren dat de VN met ongedekte cheques smijt, maar wel dat ze dankzij de betalingsethos van haar lidstaten structureel krap bij kas zit en geen kant opkan."
De zin zou moeten luiden:
"Waarmee we niet beweren dat de VN met ongedekte cheques smijten, maar wel dat ze dankzij de betalingsethos van hun lidstaten structureel krap bij kas zitten en geen kant opkunnen."
Ook mogelijk is:
"Waarmee we niet beweren dat de VN met ongedekte cheques smijt, maar wel dat het dankzij de betalingsethos van zijn lidstaten structureel krap bij kas zit en geen kant opkan."
Graag verwijs ik naar http://www.onzetaal.nl/ advies/volmac.html voor aanvullende informatie.
Ik hoop ten zeerste dat u mijn opmerkingen zult gebruiken om de misstanden in de wereld nog beter te kunnen verwoorden.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-08 aan Korzo
Beste Sabine,
Ik ben het eens met de strekking van het protest tegen het malle besluit van de Raad voor Cultuur. De rijksoverheid eert Frans Bauer met een lintje, geeft geld weg aan voetbalploegen en ondermijnt de kunst.
Jammer vind ik het dat er een taalfout zit in de tekst onder het kopje "Nieuws" op de Korzo web-site:
"Naar aanleiding van het negatieve advies door de Raad voor Cultuur heeft Korzo een reactie opgesteld waarin het haar onvrede uit."
Het woord 'haar' slaat, zo neem ik althans aan, terug op het woord 'het'. Naar een onzijdig woord moet worden verwezen met 'zijn'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-16 aan Volkskrant
Geachte redactie,
In de Volkskrant Middagnieuwsbrief stond:
Artsen zonder Grenzen (AzG) vreest financiële steun te verliezen door haar standpunt in de affaire 'Arjan Erkel'.
Mijn vraag is: waarom "haar"? Het kernwoord in de naam 'Artsen zonder Grenzen' is 'artsen', een meervoud. Tenzij al deze artsen een vrouwelijk geslacht hebben, moet verwezen worden met 'hun'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-06-16 van Volkskrant
Geachte heer / mevrouw, Dank voor uw emailbericht dat door de Volkskrant in goede orde is ontvangen. In principe kunnen alle persberichten kunnen worden gestuurd naar redactie@volkskrant.nl, het redactiesecretariaat zorgt voor een efficiënte interne verspreiding. We hebben nog een aantal specifieke emailadressen, maar gelieve uw persbericht niet naar meerdere redactie-emailadressen te sturen, maar er slechts één uit te kiezen.
Met vriendelijke groet,
Redactiesecretariaat
de Volkskrant

haarziekte
2004-06-21 aan HaagWestNieuws
Geachte redactie,
In HaagWestNieuws van 16 juni kwam ik een storende taalfout tegen. Het betreft het artikel over bioscoop Metropole op de voorpagina.
"...dat de bioscoop haar deuren sluit."
Het zelfstandig naamwoord 'bioscoop' is mannelijk. Daar hoort het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' bij en niet 'haar'.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-06-23 aan Nu (Ilse)
"Een kwartier voor tijd barstte het Braga-stadion met haar rotspartijen aan weerszijden haast werkelijk."
Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'.
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-07-04 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste mevrouw, mijnheer,
Ik ben als altijd dankbaar voor de nieuwsbrief die De Nieuwe Omroep Nutopia mij op 25 juni heeft toegezonden.
Enkele nare taalfouten echter storen mij.
De volgende zin is rommelig, maar regelrecht fout is hier het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord "haar".
"Dat, de druk die mensenrechtenorganisaties als Human Right Watch en Amnesty uitoefenden, de geloofwaardigheid van het Strafhof, plus de mishandeling van Iraakse gevangenen, deed de Veiligheidsraad binnenskamers besluiten het Amerikaanse dreigement te trotseren haar deelname in toekomstige VN-vredesmissies te heroverwegen."
Het woord 'haar' kan hier niet anders dan betrekking hebben op het zelfstandig naamwoord "Veiligheidsraad". Dit woord is echter mannelijk. Het gebruik van "haar" is dus onterecht.
Een soortgelijke fout zit in de volgende zin.
"Dat kondigde uitgerekend op de dag dat de Veiligheidsraad zich over de kwestie moest uitspreken haar eerste zaak aan."
Hier heeft "haar" betrekking op "dat", een onzijdig woord.
Volgens mij komt deze haarziekte de leesbaarheid en het begrip van de tekst niet ten goede.
Hopende met mijn opmerkingen een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan het goede werk van De Nieuwe Omroep Nutopia groet ik,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-07-04 aan Artsen Zonder Grenzen
Beste mevrouw, mijnheer,
Met belangstelling las ik de brief van uw directeur Austin Powwers van 18 juni, waarin deze uitleg gaf over het standpunt van Artsen Zonder Grenzen ten aanzien van de financiële onenigheid met de Nederlandse regering.
Deze zaak is hoogst overkwikkelijk. Des te meer stoort het mij dat er in de brief taalfouten staan van een onverteerbare soort: de verbale travestie.
Ik citeer uit de tweede alinea:
"Voor Artsen zonder Grenzen staat de veiligheid van haar medewerkers altijd voorop."
Het bezittelijk voornaamwoord 'haar' mag alleen worden gebruikt om te verwijzen naar vrouwelijke zelfstandige naamwoorden of eigennamen in het enkelvoud. In de naam 'Artsen zonder Grenzen' is 'artsen' het kernwoord. Dit is een meervoud. Het bezittelijk voornaamwoord zou dus 'hun' moeten zijn.
Zelfs als 'Artsen zonder Grenzen' als een enkelvoud opgevat zou worden, was er nog geen taalkundige reden om de naam als vrouwelijk op te vatten.
In verouderd Nederlands wordt 'haar' ook wel gebruikt om te verwijzen naar vrouwelijke woorden in het meervoud. 'Arts' is echter een mannelijk woord.
Een soortgelijke fout staat in de laatste zin van de derde alinea:
"Artsen zonder Grenzen heeft de Nederlandse regering echter nooit gemachtigd om voor haar te onderhandelen (...)."
In de vierde alinea lees ik:
"Wij willen benadrukken dat wij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zeer erkentelijk zijn voor de rol die zij bij de vrijlating van Arjan heeft gespeeld."
Het kernwoord 'ministerie' in 'Ministerie van Buitenlandse Zaken' is onzijdig. Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord 'zij' is hier dus onterecht. Er had 'het' moeten staan.
Volgens mij komen deze fouten de leesbaarheid en het begrip van de tekst niet ten goede.
Hopende met mijn opmerkingen een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan het goede werk van Artsen zonder Grenzen, groet ik,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-07-12 aan HaagWestNieuws
Op bladzijde 3 van HaagWestNieuws van 7 juli staat:
"Het wereldberoemde festival North Sea Jazz beleeft dit jaar haar 29ste editie."
'Festival' is een onzijdig woord. De zin begint met 'het'. Waarom gebruikt u dan het bezittelijk voornaamwoord 'haar'? Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn'. Jammer. Jammer. Jammer.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-07-12 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
"Half juli maakt het Commissariaat haar bevindingen bekend."
Hoe kan dat nou? Hét Commissariaat - háár bevindingen...
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-07-12 van DeNieuwe Omroep Nútopia
Bedankt voor je mailtje.
Het kantoor van DeNieuwe Omroep en MoveYourAss.tv is gesloten van 8 juli tot 2 augustus. Als we weer terug zijn zullen we je mailtje zo snel mogelijk beantwoorden.
Vriendelijke groeten,
het team van MoveYourAss.tv

haarziekte
2004-07-13 van Microsoft Nederland
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het sturen van uw bericht aan Microsoft.
Indien u een vraag heeft dan zal één van onze medewerkers van het Microsoft Contact Center uw vraag binnen 2 werkdagen beantwoorden.
U kunt ons ook, tijdens kantoortijden, telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur via telefoonnummer 020 5001500. Met vriendelijke groeten, Microsoft Contact Center

haarziekte
2004-07-14 aan RTL Nieuws
Vanmorgen hoorde ik in het RTL Ontbijtnieuws:
"(...) het bedrijf waar de man werkt onmiddellijk haar deuren sluit (...)"
Het zelfstandige naamwoord 'bedrijf' is onzijdig. Naar onzijdige woorden in het enkelvoud moet in het Nederlands worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' en niet met 'haar'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-07-27 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het negen uur Journaal van dinsdag 27 juli werd in de sportrubriek gezegd:
"Het PSV-stadion in Eindhoven had gisteren haar deuren geopend voor pers en publiek."
Jammer. Het woord 'stadion' is onzijdig, want er staat 'het' voor. In de Nederlandse taal is 'zijn' het bezittelijk voornaamwoord dat naar onzijdige woorden verwijst.
Het had moeten zijn:
"Het PSV-stadion in Eindhoven had gisteren zijn deuren geopend voor pers en publiek."
Ook had gekund:
"Het PSV-stadion in Eindhoven had gisteren de deuren geopend voor pers en publiek."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-07-28 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw reactie die ik ter informatie en evaluatie heb doorgezonden naar de hoofdredactie van het NOS Journaal. Wij stellen het op prijs dat u de moeite hebt genomen op onze uitzending te reageren.
Met vriendelijke groet,
Elleke le Roi
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2004-07-27 aan Volkskrant
Geachte redactie,
Kunt u mij uitleggen waarom het woord 'artsen', de meervoudsvorm van een mannelijk woord, in uw artikel Ministerie begint zaak tegen AzG over losgeld Erkel wordt opgevat als een vrouwelijk enkelvoud?
Ik citeer uit het artikel:
"AzG beweert dat de organisatie niet betrokken was bij de onderhandelingen over de vrijlating en ze houdt vol dat de staat nooit gemachtigd is om te onderhandelen of een bedrag voor te schieten."
"Artsen zonder Grenzen benadrukt in een reactie dat zij de Nederlandse regering nooit een volmacht heeft gegeven om in haar naam onderhandelingen te voeren over de vrijlating van Erkel."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

2004-07-29 van Volkskrant Geachte lezer,
Dank voor uw e-mail. Door het overstelpende aanbod kunnen we uw reactie niet plaatsen. Wij hebben uw brief doorgestuurd naar Hein de Plak.
Met vriendelijke groet,

haarziekte
2004-08-01 aan Microsoft Nederland
In uw televisiereclame zit een afgrijselijke taalfout. De begeleidende tekst eindigt met: "...waarmee dit bedrijf haar doel kan bereiken." Het bezittelijk voornaamwoord 'haar' verwijst naar 'bedrijf', hetgeen een onzijdig zelfstandig naamwoord is. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' en niet met 'haar'. Neem alstublieft een kijkje op de gezaghebbende site www.onzetaal.nl

2004-08-01 van Microsoft Nederland
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het sturen van uw bericht aan Microsoft.
Indien u een vraag heeft dan zal één van onze medewerkers van het Microsoft Contact Center uw vraag binnen 2 werkdagen beantwoorden.
U kunt ons ook, tijdens kantoortijden, telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur via telefoonnummer 020 5001500.
Met vriendelijke groeten,
Microsoft Contact Center

2004-08-02 van Microsoft Nederland
Geachte heer Beijersbergen,
Wij bedanken u voor uw e-mail aan Microsoft.
Bedankt voor het melden van deze fout, we geven het door aan de producent van de reclame spot.
Met vriendelijke groet,
Microsoft B.V.

Microsoft bleek voor rede vatbaar, want in december 2004 was het filmpje in verbeterde vorm op de televisie te zien.

haarziekte
2004-08-03 aan VPRO Gids
Geachte redactie,
Helaas moet ik weer aan haarkloverij doen. In de gids van 31 juli staat bij VPRO's Import: Zuid-Afrika:
"(...) stil te staan bij dit land en haar politieke verleden."
Het bezittelijk voornaamwoord 'haar' verwijst naar 'land', hetgeen een onzijdig zelfstandig naamwoord is. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' en niet met 'haar'.
Het is maar dat u het weet.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-08-04 van VPRO Gids
U heeft volkomen gelijk. Als eindredacteur strijd ik dagelijks tegen de 'verharing' van de Nederlandse taal.
Niettemin bedankt voor uw oplettendheid,
Met vriendelijke groet, Onno Heldsier, chef eindredactie VPRO Gids

haarziekte
2004-08-13 aan RTL Nieuws
Geachte redactie van RTL Nieuws,
In uw ochtenduitzending van vrijdag 13 augustus werd gezegd:
"De omroep vindt dat ze te weinig vrijheid heeft."
'Omroep' is een mannelijk woord. Er mag dus niet naar verwezen worden met 'ze'. Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-08-25 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Geachte redactie,
Met grote belangstelling las ik uw nieuwsbrief van 24 augustus. Gelukkig kon ik mij over de onbegrijpelijke openingsalinea heenzetten:
"In dit e-zine aandacht voor de werkelijke oorzaak achter het etnisch geweld in het Grote Merengebied van Afrika en de snelle verandering in haar houding ten opzichte van het westen, onze ledenraad, het opstallen van weidevee, de 25.000ste adoptiekip binnen een jaar en Benetton dat haar missie een stuk mooier voorspiegelt dan zij is."
Wat bedoelt de dichter met "haar houding"? Over wier houding gaat het? Over welke vrouw gaat het in "Benetton dat haar missie"? Dat kan toch eenvoudiger en begrijpelijker, dames en heren, jongens en meisjes! Verbeter der wereld, begin bij de taal!
En verder las ik onder 'En verder':
"...neemt Albert Heijn nieuwe biologische vleeswaren in haar assortiment op."
Heeft Albert Heijn zich onlangs laten ombouwen? Dan zijn die biologische vleeswaren zeker van hem persoonlijk afkomstig.
Ik smeek u: doe alstublieft niet mee aan de verharing van de Nederlandse taal.
Met vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-09-01 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste redactie,
Bedankt voor de nieuwsbrief van 1 september.
Helaas bent u nog steeds niet van die vieze haarziekte genezen.
"(...) het arme Tsjaad, dat in haar grensgebied bijna een miljoen vluchtelingen uit Darfur heeft opgevangen (...)"
Hoe kunt u naar een woord waar 'het' voor staat, verwijzen met 'haar'? Naar onzijdige woorden moet altijd worden verwezen met 'zijn', behalve bij 'meisje'.
"(...) Bombay haar naam in Mumbai heeft veranderd."
Waarom is de naam van deze stad vrouwelijk? We kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Het Bombay van de jaren zestig en zeventig wemelde van de aankomende filmsterren." Hieruit volgt dat het woord 'Bombay' onzijdig is. Verwijs er dus naar met 'zijn', en niet met 'haar'.
Ik hoop van ganser harte dat mijn opmerkingen u in de toekomst van dienst zullen zijn, zodat u de boodschap nog beter kunt overbrengen.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-09-02 van DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste Frans,
Je hebt absoluut gelijk. Het is een taalfout die ik al een jaar of 35 hardnekking maak. En nog bewust ook, want ik zit elke keer weer met dezelfde moeizame afweging.
Dat heeft m.i. iets te maken met het gevoel dat zeelieden bij hun schuit hebben. Het schip is zo onzijdig als de piete, maar zeelieden spreken uitsluitend over hun schuit als een dame en geven haar bij voorkeur ook meisjesnamen. Schrijf je over een schip, dan neem je die gevoelskwestie over. Persoonlijk zou ik er bijvoorbeeld niet opkomen om te schrijven dat 'het schip uit zijn roer is gelopen.' Dat wordt bijna automatisch 'haar roer'. Iets soortgelijks speelt zich af als het om landen of steden gaat. De stad is vrouwelijk, maar zij mag volgens het groene boekje ook mannelijk vervoegd worden. Het Land is onzijdig en zou -daar heb je absoluut gelijk in- mannelijk moeten worden vervoegd. Maar waarom zie ik dan in "Het arme Tsjaad" iets kwetsbaars en dus iets vrouwelijks? En waarom beschouw ik de eigennaam van een stad/land als iets vrouwelijks? Waarschijnlijk omdat ik een vent ben en iets in mij zich verzet om in "het arme Tsjaad" een vent te zien. En ja, je hebt gelijk met de stelling "Bombay heeft zijn naam veranderd." Maar als ik had geschreven "De stad Bombay heeft haar naam veranderd", dan handel ik kennelijk volgens voorkeursspelling. In mijn optiek valt "de stad" weg, omdat ik ervan uitga dat iedereen begrijpt dat ik met "Bombay" bedoel "de stad Bombay". Daar ga ik dus in de fout. Mijn excuses, ik meld me voor straf aan bij het Front tegen Verbale Travestie.
Vriendelijke groeten,
Jan Jansen.

2004-09-05 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste Jan,
Dank je voor je reactie. Je excuses zijn aanvaard. Ik ben overigens niet uit op verontschuldigingen, wel op een afname van de haarziekte.
Al eerder lieten sprekers en schrijvers die ik op hun onterechte harigheid had gewezen, mij weten dat een bepaalde zaak voor hun gevoel vrouwelijk was. Dat gevoel hoeft niemand te onderdrukken. Het gaat bij correct taalgebruik echter niet om de zaak zelf, maar om het woord dat de zaak aanduidt. Woorden zijn onderhevig aan de wetten van de taal. Helaas hebben in de Nederlandse taal zelfstandige naamwoorden een geslacht. Dat geslacht heeft niets (meer) te maken met de vraag of de zaak die het woord aanduidt, in het bezit is van hetzij een flamoes, hetzij een piemel. Het woordgeslacht is een zuiver taalkundig gegeven. Zij die Engels spreken, mogen zich gelukkig prijzen, want in die taal bestaat het woordgeslacht al eeuwen niet meer. Wij zitten er nog steeds mooi mee opgescheept. Laten we er dan geen nieuwe regels bij bedenken, die het Nederlands nog ingewikkelder maken dan het al is.
Als we het gevoel de overhand laten krijgen, schrijven we een gedicht. Dan kunnen we zo ver als onze kunstzinnigheid reikt spelen met de regels van de taal. In een aan een groot publiek gerichte, zakelijke tekst, al heeft deze een gevoelig onderwerp, is het beter om ons aan de regels te houden, zodat misverstanden voorkomen worden en beginnende taalgebruikers (jongeren, nieuwe Nederlanders) niet geremd worden in het leerproces.
Wanneer je het onaangenaam vindt om "het schip is uit zijn roer gelopen" te schrijven, is daar altijd nog een derde weg: "het schip is uit het roer gelopen". Dan is zowel de kool van de taal als de geit van het gevoel gespaard. Ik geef er zelf de voorkeur aan om in dit soort zinnen een lidwoord in plaats van een bezittelijk voornaamwoord te gebruiken. Het is immers duidelijk dat het schip niet uit het roer van een ander schip is gelopen.
Zo. Genoeg geluld. Nu gauw terug naar het strand!
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-09-08 aan RTL Nieuws
Geachte redactie van RTL4,
In de uitzending van 9 september, half acht, werd naar aanleiding van het onderzoek naar de vermeende terrorist Samir A. het volgende voorgelezen.
"Het ministerie bevestigt de doelstellingen, maar houdt verder haar mond."
Dit is dom, dom, dom. Naar onzijdige zelfstandige naamwoorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'. In dit geval is het ook mogelijk om het lidwoord 'de' te gebruiken.
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

2004-09-08 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl,
Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij doen ons uiterste best een boeiende en actuele website te maken, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar . Opmerkingen, tips en suggesties van gebruikers zijn altijd welkom.
Uw reactie hebben wij ontvangen.
Mocht er aanleiding zijn om uw opmerking of suggestie te verwerken in onze site dan laten wij u dat op korte termijn weten.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl

haarziekte
2004-09-13 aan VPRO Gids
Geachte,
Gids 36. 4 september. Radio 747AM. 14.02 Knetterende letteren.
"Het Knetterende Forum reageert op actuele literaire kwesties en geeft haar ongezouten kritiek."
Niet goed. Jerommeke teleur. Haarziekte nog steeds actuele literaire kwestie.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-09-18 aan VPRO Gids
Geachte VPRO,
In gids 38 staat bij het programma Tegenlicht van 19 september:
"Een beeld van Noord-Korea met haar totalitaire regime."
Fout, fout, fout. Foei.
Wij kunnen zeggen "het nog altijd Stalinistisch geregeerde Noord-Korea", waaruit volgt dat het woord 'Noord-Korea' onzijdig is. Dus moet het zijn:
"Een beeld van Noord-Korea met zijn totalitaire regime."
Ongewenst behaard? Doe er wat aan!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-09-29 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het Journaal van 8:00 uur op woensdag 29 september werd voorgelezen:
"De Nederlandse staat doet bijna de helft van haar belangen van de hand."
Het zelfstandig naamwoord 'staat' is mannelijk. De zin had dus moeten zijn:
"De Nederlandse staat doet bijna de helft van zijn belangen van de hand."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-09-30 van NOS Journaal
Geachte heer/mevrouw,
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie/opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie.
Met vriendelijke groet
N.Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2004-09-29 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste Jan, beste redactie,
Bedankt voor de nieuwsbrief van 28 september. Het kost me echter moeite om de inhoud van de nieuwsbrief tot me te nemen. Het blijft me buitengewoon storen dat er naar onzijdige woorden wordt verwezen met 'haar'. Ik kan in onderstaande voorbeelden ook geen enkele redelijke rechtvaardiging vinden voor deze verharing.
"Het Wereld Natuur Fonds is in Bangkok van de partij en houdt op haar website een dagboek bij."
"...haalt het Spaanse modeconcern Inditex, eigenaar van de populaire winkelketens Zara en Massimo Dutti, al haar bont uit de winkelrekken."
In het laatste voorbeeld wordt het concern terecht "eigenaar" en niet "eigenares" genoemd. Waarom dan toch "haar bont"?
Dan wordt er in de inleiding ook nog een vrouwelijk zelfstandig naamwoord onzijdig gemaakt:
"...een modeketen dat dit najaar niet met de trend meegaat..."
Welke trend DeNieuwe Omroep volgt met deze taalfouten is mij niet duidelijk, maar het strijkt mij tegen de haren in.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-10-26 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Beste Jan, beste redactie,
Helaas vond ik weer wat haren in de soep.
"Tot overmaat van ramp wordt ook Iran, dat voor 13.6% in de nieuwe Chinese behoefte voorziet, met een olieblokkade bedreigd vanwege haar houding ten aanzien van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie."
Iran is onzijdig. We kunnen zeggen "het Iran van na de revolutie" en niet "de Iran van na de revolutie". Waarom dan "haar houding"?
"Dat beslist in november of ze de Veiligheidsraad adviseert de oliekraan dicht te draaien."
"Dat" is zo onzijdig als maar kan. Waarom dan "ze"?
"Waar olie wordt gevonden, is corruptie, constateert smeergeld-waakhond Transparency International (TI), dat vorige week haar jongste corruptie-index publiceerde."
Hier wordt "haar" gebruikt waar het verwijst naar het onzijdige "dat".
Niet met de handen in het haar zitten, maar wel beter harsen de volgende keer!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-10-29 aan RTL Nieuws
In het nieuws van 19:30 op 29 oktober 2004 werd gezegd:
"Het O.M. neemt haar beslissingen los van de politiek."
'HET O.M.' is onzijdig. Waarom dan 'HAAR beslissingen'?
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-10-29 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl , Dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw e-mail. Uw reactie hebben wij ontvangen. Alle e-mails naar www.rtlnieuws.nl worden met zorg door de redactie gelezen. Als uw e-mail betrekking heeft op programma's van RTL Nieuws, of op het nieuws op teletext van RTL4, RTL5 of Yorin, of op de internetsite van RTL Nieuws , dan sturen wij u zo snel mogelijk een antwoord. In andere gevallen bent u niet verzekerd van een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl
RTL Nieuws

haarziektehaarziekte
2004-11-01 aan AVRO/Close-up en VPRO Gids
Geachte redactie Close-up, redactie Vpro-gids,
In de Vpro-gids las ik in de toelichting bij het programma Close-up van 31 oktober:
"Maar wist het publiek dat ze naar een reclameboodschap van de Amerikaanse overheid zat te kijken?"
HET publiek is onzijdig en niet vrouwelijk. Daarom had er moeten staan:
"Maar wist het publiek dat het naar een reclameboodschap van de Amerikaanse overheid zat te kijken?"
Hopende u van dienst te zijn geweest,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-11-01 van AVRO
Bedankt voor uw bericht. Wij streven ernaar email zo snel mogelijk te behandelen. Voor informatie kunt u ook terecht op onze site www.avro.nl
Met vriendelijke groet,
Algemene Omroepvereniging AVRO

haarziekte
2004-11-04 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het Journaal van 20:00 uur op donderdag 4 november werd voorgelezen:
"Artsen zonder Grenzen stopt met haar werk in Irak."
Hoewel ik heb gemerkt, dat Artsen zonder Grenzen zelf de gewoonte heeft om in publikaties de eigen naam te vervrouwelijken door ernaar te verwijzen met een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord, zie ik niet in welke taalkundige reden daarvoor aan te voeren zou zijn. Het kernwoord 'artsen' is een meervoud, en wel het meervoud van een mannelijk zelfstandig naamwoord. Strikt genomen zou de zin dus moeten luiden:
"Artsen zonder Grenzen stoppen met hun werk in Irak."
Als we de naam van deze organisatie als enkelvoud opvatten, ligt 'zijn' meer voor de hand dan 'haar', omdat namen van bedrijven en andere organisaties bijna altijd onzijdig zijn:
"Artsen zonder Grenzen stopt met zijn werk in Irak."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-11-05 van NOS Journaal
Geachte heer/mevrouw,
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie/opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie. Uw opmerking kan dan tijdens de evaluatie worden behandeld.
Met vriendelijke groet
N. Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2004-11-23 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Hallo,
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met de verovering van Hilversum. Ik hoop dat het een feestelijk, langdurig en groeiend succes wordt.
Natuurlijk beloof ik het taalgebruik van de nieuwe omroep in zijn uitzendingen op de televisie en de radio naar vermogen kritisch te gaan volgen.
In de laatste nieuwsbrief staat weer iets heel moois:
"(...) oude computers voor de ingang Hewlett-Packard in Utrecht, omdat de computerreus nog steeds broomhoudende brandvertragers in haar producten stopt (...)"
Een computerreus en haar producten... Hahaha! Moet dat geen reuzin zijn dan?
Groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-12-15 aan HaagWestNieuws
Geachte redactie,
Op bladzijde 21 van uw krant van 25 december staat de kop:
"Paagman geeft haar omzet aan een goed doel"
Dit is belachelijke onzin. Het woord 'Paagman' is niet vrouwelijk. De kop had moeten luiden:
"Paagman geeft zijn omzet aan een goed doel"
Omdat een kop kort en samenvattend mag zijn, was ook mogelijk geweest:
"Paagman geeft omzet aan goed doel"
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-12-20 aan Twee Vandaag
Geachte redactie,
In Twee Vandaag van 17 december werd door de presentator gezegd:
"(...) waar Turkije aan moet voldoen, wil ze lid worden van (...)"
Dit is fout. Het woord 'Turkije' is niet vrouwelijk, maar onzijdig. We kunnen zeggen "het Turkije van de eenentwintigste eeuw" en niet "de Turkije van de eenentwintigste eeuw".
De tekst had moeten luiden:
"(...) waar Turkije aan moet voldoen, wil het lid worden van (...)"
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2004-12-20 van Twee Vandaag
U heeft helemaal gelijk! De 'verzijing' of 'verharing', een wild om zich heen slaand fenomeen in Nederland, heeft ook hier toegeslagen. Schande!!! Ik zal er persoonlijk op toezien dat deze fout, én andere fouten, tot een minimum beperkt blijven.
Vriendelijke groet,
Emile de Gamma
Samensteller TweeVandaag

haarziektehaarziekte
2004-12-19 aan VPRO Gids en BNN
Geachte redactie van de Vpro Gids, geachte medewerkers van BNN,
Wie voor de tekst verantwoordelijk is, de Vpro Gids of de omroep BNN, weet ik niet. Daarom stuur ik dit bericht naar beide instellingen.
Er staat onder de toelichting bij het televisieprogramma Couscous & cola van 20 december:
"Het is goed dat New York in haar hart getroffen is."
Dit is een maffe fout. New York is onzijdig en niet vrouwelijk. Je kunt zeggen "het New York van de twintigste eeuw" en niet "de New York van de twintigste eeuw". Daarom moet de zin luiden:
"Het is goed dat New York in zijn hart getroffen is."
Ook goed is:
"Het is goed dat New York in het hart getroffen is."
Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2004-12-28 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
Hallo,
In het e-zine van 22 december zit een klein foutje.
"(...) heeft het kabinet vorige week de eerste diervriendelijke beslissing sinds haar aantreden genomen (...)"
Het woord 'kabinet' is onzijdig. Bij onzijdige zelfstandige naamwoorden hoort het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'.
Alvast een gelukkig nieuw haar!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

 


>>vervolg >>

<< terug <<
 
Make a Free Website with Yola.