Hier kunt u nog meer voorbeelden lezen van de heldhaftige strijd die het Front tegen Verbale Travestie moet voeren.
De namen van de aangeschrevenen werden veranderd om hen te beschermen tegen uw honend gegniffel.

<< terug <<


haarziekte
  2005-01-18 aan RTL Nieuws
Op dinsdag 18 januari werd in het RTL Nieuws van 8:00 uur gezegd:
"Het sigarenbedrijf Ritmeester Cigars sluit op (...) haar deuren."
'Sigarenbedrijf' is een onzijdige woord. De zin had dus moeten luiden:
"Het sigarenbedrijf Ritmeester Cigars sluit op (...) zijn deuren."
Bah! Foei!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-01-18 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl ,
Dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw e-mail.
Uw reactie hebben wij ontvangen. Alle e-mails naar www.rtlnieuws.nl worden met zorg door de redactie gelezen. Als uw e-mail betrekking heeft op programma's van RTL Nieuws, of op het nieuws op teletext van RTL4, RTL5 of Yorin, of op de internetsite van RTL Nieuws , dan sturen wij u zo snel mogelijk een antwoord.
In andere gevallen bent u niet verzekerd van een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl
RTL Nieuws
Postbus 15000
1200 TV Hilversum

haarziekte
2005-01-18 aan Twee Vandaag
Geachte redactie,
In Twee Vandaag van 18 januari werd door de commentator (vermoedelijk Gerard Braspenning) gezegd:
"De NMR vult de zendijd via haar omroep, de NMO."
en
"De NMR (...) let minder op de aantallen die ze vertegenwoordigt (...)."
'NMR' is een afkorting van 'de Nederlandse Moslim Raad', waarvan het kernwoord 'raad' is, en 'raad' is een mannelijk woord.
Het had dus moeten zijn:
"De NMR vult de zendijd via zijn omroep, de NMO."
en
"De NMR (...) let minder op de aantallen die hij vertegenwoordigt (...)."
Nadere toelichting is hier te vinden:
http://www.onzetaal.nl/ advies/verwijs.html; mark=62,29,33#WN_mark
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-01-26 aan De Posthoorn
Beste redactie,
In de Posthoorn van 26 januari trof ik een domme taalfout aan:
"Na een ingrijpende verbouwing opent het nieuwste postkantoor aan het Nassauplein 11 haar deuren (...)"
Het woord 'postkantoor' is onzijdig en naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn'. De zin had moeten luiden:
"Na een ingrijpende verbouwing opent het nieuwste postkantoor aan het Nassauplein 11 zijn deuren (...)"
Ook goed zou zijn:
"Na een ingrijpende verbouwing opent het nieuwste postkantoor aan het Nassauplein 11 de deuren (...)"
Ik hoop dat u in de toekomst meer aandacht besteedt aan het voorkomen van deze al te vaak opduikende en steeds weer storende haarziekte.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-02-02 aan RTL Nieuws
Beste redactie,
In het RTL Nieuws van woensdag 2 februari om 19:30 werd bij het onderwerp 'Bekendmaking afkomst dader voorkomt spanningen' gezegd:
"Het Openbaar Ministerie houdt vast aan haar eigen regel."
Dit is een domme fout. Het had moeten zijn:
"Het Openbaar Ministerie houdt vast aan zijn eigen regel."
Het woord 'ministerie' is onzijdig. Er staat namelijk 'het' voor.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-02-02 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl ,
Dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw e-mail.
Uw reactie hebben wij ontvangen. Alle e-mails naar www.rtlnieuws.nl worden met zorg door de redactie gelezen. Als uw e-mail betrekking heeft op programma's van RTL Nieuws, of op het nieuws op teletext van RTL4, RTL5 of Yorin, of op de internetsite van RTL Nieuws , dan sturen wij u zo snel mogelijk een antwoord.
In andere gevallen bent u niet verzekerd van een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl
RTL Nieuws
Postbus 15000
1200 TV Hilversum

haarziekte
2005-02-08 aan Vpro
Beste redactie van de VPRO Gids,
Het spijt me weer eens een paar open deuren te moeten intrappen.
In gids 6 staat op bladzijde 70, bij 9 februari, onder Zeldzaam: is dit nog wel jazz? op radio 747AM:
"Half februari opent het Bimuis haar deuren (...)"
Nou neem ik aan dat niet een genetische manipulatie maar een tikfoutje de oorzaak is van dat bimuisje. Dus daar piep ik verder niet over. Maar omdat het woord 'Bimhuis' onzijdig is, moet de zin natuurlijk als volgt beginnen:
"Half februari opent het Bimhuis zijn deuren (...)"
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-02-16 aan DeNieuwe Omroep Nútopia
In het E-zine van 15 februari 2005 stond te lezen:
"Die stof wordt getrokken uit een Chinese plant en daarvan maakt Novartis het medicijn Coartem, dat zij tegen kostprijs aan de WHO levert."
Novartis is een bedrijf. Namen van bedrijven zijn doorgaans onzijdig. De zin moet dus luiden:
"Die stof wordt getrokken uit een Chinese plant en daarvan maakt Novartis het medicijn Coartem, dat het tegen kostprijs aan de WHO levert."
Nadere uitleg is te vinden onder:
http://www.onzetaal.nl/ advies/volmac.html
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-02-20 aan Marie-Claire
"Hoe meer toeristen hier komen, hoe meer dit land van haar charme kwijt zal raken."
Het woord 'land' is onzijdig. Dus verwijs ernaar met 'zijn'.
"Hoe meer toeristen hier komen, hoe meer dit land van zijn charme kwijt zal raken."
Kun je bij jezelf nagaan waarom je 'haar' hebt gebruikt?
Groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-03-08 aan RTL Nieuws
In het bericht over de consumentenbond en de al dan niet kankerverwekkende luchtverfrissers werd gezegd:
"...dat de bond haar uitstpraken over..."
Waarom toch?! Het woord 'bond' is mannelijk. Er moet dus naar verwezen worden met 'zijn', niet met 'haar'. Bah, dat stinkt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-03-08 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl ,
Dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw e-mail.
Uw reactie hebben wij ontvangen. Alle e-mails naar www.rtlnieuws.nl worden met zorg door de redactie gelezen. Als uw e-mail betrekking heeft op programma's van RTL Nieuws, of op het nieuws op teletext van RTL4, RTL5 of Yorin, of op de internetsite van RTL Nieuws , dan sturen wij u zo snel mogelijk een antwoord.
In andere gevallen bent u niet verzekerd van een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl
RTL Nieuws
Postbus 15000
1200 TV Hilversum

haarziekte
2005-03-19 aan Vara
Beste VARA,
In Kopspijkers van 19 maart hoorde ik of all people Plato zeggen: "Het volk kiest uit haar midden een vertegenwoordiger..."
Het woord 'volk' is onzijdig en niet vrouwelijk, en dus moet ernaar verwezen worden met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'.
Vergissen is menselijk, maar van Plato had ik zo'n domme fout toch niet verwacht!
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-03-19 van Vara
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. We streven er naar dagelijks alle berichten te lezen en vragen binnen enkele dagen te beantwoorden.
Voor informatie over de VARA en haar programma's op radio, televisie, nieuwe media en VARA TVMagazine verwijzen we u naar http://www.vara.nl. Zie ook de button 'Veel gestelde vragen'.
Met vriendelijke groet,
Renée van Ieder
VARA Publieksvoorlichting
1200 TV Hilversum

haarziekte
2005-03-29 aan redactie@nu.nl
"Later op de avond stelde het Amerikaanse geologische instituut USGS haar meting naar boven bij tot 8,7."
HET Amerikaanse geologische instituut...
Waarom dan HAAR meting?
Meer geld naar onderwijs! In godsnaam!

2005-03-29 van Nu
Beste lezer,
Bedankt voor je e-mail en je alertheid.
Het bericht is aangepast.
Met vriendelijke groet,
Rob Rijkbroek
Redactie NU.nl

haarziekte
2005-03-29 aan RTL Nieuws
In het RTL Nieuws van 29 maart werd in het onderdeel over D66 gezegd:
"...volgens de oppositie heeft D66 niets binnengehaald, maar wel haar voorman laten vallen."
Waarom is D66 vrouwelijk?
"Aanstaande zaterdag besluit de achterban of ze het kabinet zal steunen."
'Achterban' is een mannelijk woord. 'Ze' is dus misplaatst.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-03-29 van RTL Nieuws
Beste bezoeker van www.rtlnieuws.nl ,
Dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw e-mail.
Uw reactie hebben wij ontvangen. Alle e-mails naar www.rtlnieuws.nl worden met zorg door de redactie gelezen. Als uw e-mail betrekking heeft op programma's van RTL Nieuws, of op het nieuws op teletext van RTL4, RTL5 of Yorin, of op de internetsite van RTL Nieuws , dan sturen wij u zo snel mogelijk een antwoord.
In andere gevallen bent u niet verzekerd van een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Redactie www.rtlnieuws.nl
RTL Nieuws
Postbus 15000
1200 TV Hilversum

haarziekte
2005-04-15 aan redactie@nu.nl
Goedendag,
De kijker kon zelf instellen hoe zij het concert wilde zien.
Er waren alleen maar vrouwelijke kijkers???

haarziekte
2005-04-17 aan Haagsche Courant
Geachte redactie,
Op de voorpagina van de krant van zaterdag 16 april feliciteert u Radio Correct met zijn 65-jarig bestaan. In de tekst zit echter een zeer domme taalfout:
"De Haagsche Courant feliciteert Radio Correct met haar 65-jarig bestaan."
Namen van bedrijven en instellingen zijn in het algemeen onzijdig. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn' en niet met 'haar'.
Ook als we de naam Radio Correct herleiden tot het kernwoord 'radio', moet 'zijn' worden gebruikt, aangezien 'radio' een mannelijk woord is.
Ik erger mij groen en geel aan de smerige haarziekte, vooral als die optreedt op de voorpagina van een alom gerespecteerde krant.
Vermoedelijk is de tekst afkomstig van een taalkundig minder begaafde medewerker van Radio Correct, maar in dat geval had u het bedrijf erop kunnen wijzen welke stommiteit het dreigde te begaan.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-04-17 aan HaagWestNieuws (Cc: denhaag@vicomputer.nl)
Geachte redactie,
In HaagWestNieuws van woensdag 13 april staat onder het kopje "VI Computer opent eerste vestiging in Den Haag":
"Maar daar groeide de winkel uit haar jasje."
Het woord 'winkel' is mannelijk. Het had dus moeten zijn:
"Maar daar groeide de winkel uit zijn jasje."
Verharing? Doe er iets aan!
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-05-22 aan Muziekgebouw aan 't IJ
vraag: "met als gevolg dat het concertzaaltje uit haar voegen barstte"
'Concertzaaltje' is een onzijdig woord. Er moet dus naar verwezen worden met 'zijn' en niet met 'haar'.
Frans Beijersbergen, Front tegen Verbale Travestie

2005-05-22 van Muziekgebouw aan 't IJ
Geachte heer/mevrouw, Frans Beijersbergen, Front tegen Verbale Travestie,
Deze door u gestelde opmerking/suggestie is bij het Muziekgebouw aan 't IJ ontvangen:
Met vriendelijke groet,
Nico Jonker - Hoofd publieksservice
MUZIEKGEBOUW AAN 'T IJ

2005-05-23 van Muziekgebouw aan 't IJ
Beste Frans Beijersbergen,
Uw suggestie ter verbetering van bedoelde tekst wordt door ons overgenomen.
Vriendelijk dank hiervoor.
Marco Ouder,
Publieksbegeleiding Muziekgebouw aan 't IJ

haarziekte
2005-05-31 aan Wesplog
Beste Pim de Wesp,
Geef alsjeblieft het volgende door aan Nak de Weert.
Nak sprak: "Zeker is, dat na het overdonderende Non van Frankrijk, Nederland in Europa voor gek staat met haar Jaatje of Neetje."
Maar 'Nederland' is een onzijdig woord. We kunnen zeggen: "Het Nederland van de jaren 50 was mieters gezellig." En naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'. Daarom had Nak moeten zeggen: "Zeker is, dat na het overdonderende Non van Frankrijk, Nederland in Europa voor gek staat met zijn Jaatje of Neetje."
Het is maar een weetje.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-06-08 aan Happy Vpro
"Deze site heeft ook haar eigen digitale clubblad, het Happyzine."
Waarom "haar"? Is het woord 'site' vrouwelijk?
Vriendelijk,
Frans Beijersbergen

2005-06-09 van Happy Vpro
Ha Frans, geen idee, Sam CS heeft dit bedacht en die zit in de voormalige redactie. Ik zou zeggen, als deze vraag je uit de slaap houdt, stuur hem een mail.
Succes!
Jaxx

2005-06-10 aan Sam van Klonteren
Sam,
Ik kan niet slapen.
Op de home page van Happy VPRO staat:
"Deze site heeft ook haar eigen digitale clubblad, het Happyzine."
Waarom "haar"? Is het woord 'site' vrouwelijk?
Vergeef me mijn bemoeizucht. Ik ben allergisch voor haar.
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

2005-06-10 van Sam van Klonteren
Sorry heb een oude Van Dale waar t woord website nog niet instaat maar ik begrijp dus van jou dat het niet vrouwelijk is? He lullig want ik ben ook allergisch voor de haarziekte.
sterkte
Sam

2005-06-11 aan Sam van Klonteren
Beste Sam,
Het is minder lullig dan ik misschien doe voorkomen, want de woordenboeken weten het ook niet. De website van Van Dale zegt:
site1 (de ~, ~s)
1 website
site2 (de ~, ~s)
1 [Belg.] opgraving
Het geslacht laat Van Dale in het midden. We mogen dan zelf kiezen - maar van een referendum is vooralsnog geen sprake.
Zelf ben ik geneigd om in ieder geval niet met 'haar' en 'zij' te gaan verwijzen; 'zijn' en 'hij' ervaar ik als neutraler.
Maar vooral vraag ik mij af waarom een schrijver kiest voor een vrouwelijke vorm van verwijzen als het verwezene onzijdig of mannelijk is, of, zoals in dit geval, het woordgeslacht ervan niet te bepalen valt.
Een vreselijke taal, dat Nederlandsch.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie
opgraving: http://ftvt.yoll.net/

haarziekte
2005-06-16 aan 11
Beste directie,
In het algemeen zijn namen van bedrijven en instellingen in taalkundige zin onzijdig. Op uw site zie ik bij herhaling het bezittelijk voornaamwoord 'haar' verwijzen naar uw bedrijf 11. Dat zou beteken dat '11' een vrouwelijk woord is. Kunt u mij uitleggen waarom?
Vriendelijk,
Frans Beijersbergen,

haarziekte
2004-06-24 aan LLiNK
"LLiNK gaat doen wat nog geen omroep heeft gedaan: haar zendmachtiging delen met haar leden en ze actief bij de programmering betrekken."
Waarom nou toch weer in godsjezusnaam "haar"?
Wat is er taalkundig gezien vrouwelijk aan deze prachtige nieuwe naam 'LLiNK'?
Waarom? Waarom? Waarom? Waarom?
Met de handen in het haar,
Frans Beijersbergen

haarziekte
2005-06-27 aan NOS Journaal
In het ochtendjournaal van maandag 27 juni werd gezegd: "Na een korte oorlog van drie weken accepteert Joegoslavië haar nederlaag in Slovenië." Het woord 'Joegoslavië' is onzijdig (ezelsbrug: het Joegoslavië van Tito) en dus had het niet 'haar' maar 'zijn' of 'de' moeten zijn.

2005-06-27 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw reactie op onze verslaggeving die ik ter informatie heb doorgezonden naar de hoofdredactie van het NOS Journaal. Wij stellen het op prijs dat u de moeite hebt genomen op onze uitzending te reageren.
Met vriendelijke groet,
J. le Marquis
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2005-06-27 aan GroenLinks
Beste Karel Bakker,
In de begeleidingsbrief bij de acceptgirokaart voor de contributie staat:
"GroenLinks is voor haar financiën voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van onze leden." Het woord 'GroenLinks' is onzijdig (ezelsbrug: het GroenLinks van Karel Bakker) en dus had er niet 'haar' maar 'zijn' of 'de' moeten staan:
"GroenLinks is voor zijn financiën voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van onze leden."
Ook mogelijk was geweest:
"GroenLinks is voor de financiën voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van onze leden."
Die vreselijke haarziekte vind ik niet passen bij GroenLinks.
Vriendelijk groetend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-06-30 aan NOS Journaal
Beste NOS,
In het Journaal van donderdag 30 juni, acht uur 's avonds, werd gezegd:
"In het najaar beslist het kabinet wat ze met de plannen gaat doen."
Dit is onzin. Het woord 'kabinet' is onzijdig (er staat 'het' voor) en dus had het niet 'ze' maar 'het' moeten zijn.
Groeten,
Frans Beijersbergen

2005-07-01 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw e-mail. Uw opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie.
Met vriendelijke groet
N.Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

2005-07-01 van NOS Journaal
Klopt! Is dom foutje!
Namens journaal redactie
Met vriendelijke groet,
N.Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2005-07-15 aan Vpro
Beste redactie,
Bij Film van de dag op 22 juni in de VPRO Gids van 18 t/m 24 juni staat:
"(...) dat voor Watergate Amerika haar onschuld al had verloren."
'Amerika' is een onzijdig woord. Aan het slot van het stukje staat een zin waaruit dit is af te leiden: "(...) maar ook op het 'onschuldige' Amerika van de jaren vijftig." Daarom had de tekst moeten luiden:
"(...) dat voor Watergate Amerika zijn onschuld al had verloren."
Het verdient aanbeveling ook de uit een filmencyclopedie overgenomen teksten met een kritische blik te bekijken, alvorens deze op te nemen in uw prachtgids.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-07-25 van Vpro
Geachte heer Bijersbergen,
Bedankt voor uw reactie op de filmselectie van de VPRO Gids.
Helaas kunnen wij niet een filmencyclopedie aanwijzen als schuldige. Wij schrijven alle recensies zelf.
Wij zullen tijdens het schrijven met hernieuwde kritische blik kijken naar de hem/haar/het-kwestie.
Bedankt voor de tip,
Jochanaan den Brabander
Filmselectie VPRO Gids

haarziekte
2005-07-15 aan Vpro
Beste redactie,
Bij de programma's van ZDF op 26 juni in de VPRO Gids van 25 juni t/m 1 juli staat:
"Kritische blik op de VN, zestig jaar na haar oprichting."
'VN' is de afkorting van 'Verenigde Naties'. Strikt genomen zou de zin hebben moeten luiden:
"Kritische blik op de VN, zestig jaar na hun oprichting."
Omdat dit vreemd zou kunnen overkomen bij de lezer die 'VN' als een enkelvoud opvat, zou ook mogelijk kunnen zijn:
"Kritische blik op de VN, zestig jaar na de oprichting."
Er is echter geen enkele reden om 'VN' op te vatten als vrouwelijk. Het woord 'natie' is weliswaar vrouwelijk, maar naar een meervoud wordt tegenwoordig in alle gevallen verwezen met 'hun'.
Help de haarziekte de wereld uit, te beginnen bij de VPRO Gids!
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-07-15 aan Vpro
Beste redactie,
Bij de programma's van BBC 2 op 8 juli in de VPRO Gids van 2 juli t/m 8 juli staat:
"(...) nadat het megaconcern twee jaar geleden voor het eerst in haar geschiedenis verlies maakte. Een gezondheidslobby 'dwong' het bedrijf meer aandacht aan de gezondheid van haar klanten te schenken."
Dit is een duidelijk geval van een ernstige taalaandoening. Is de corrector op vakantie?
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-07-18 van Vpro
Ha Aad,
Alleen maar ter info. We krijgen vaker deze mailtjes, dan ben je ook op de hoogte.
Groet,
Connie

haarziekte
2005-07-15 aan Vpro
Beste redactie van Backstage,
Op de website http://www.vpro.nl/ backstage/ staat onder Leden-activiteiten en speciale evenementen:
"De VPRO zendt niet alleen continu prachtprogramma's uit, maar biedt haar leden ook voorrang bij interessante evenementen die op de één of andere manier iets met VPRO-programma's te maken hebben, of met festivals die de VPRO een warm hart toedraagt."
Het woord 'omroep' is mannelijk. Ook al is de naam 'VPRO' niet meer de afkorting van Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, het geslacht, mannelijk vanwege het kernwoord 'omroep', zal niet veranderd zijn. Dus is 'VPRO' een mannelijk woord en moet de tekst luiden:
"De VPRO zendt niet alleen continu prachtprogramma's uit, maar biedt zijn leden ook voorrang bij interessante evenementen die op de een of andere manier iets met VPRO-programma's te maken hebben, of met festivals die de VPRO een warm hart toedraagt."
Zoals het er nu staat, ziet het er belachelijk smerig uit.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-07-19 aan Vpro
Hallo Frans,
Dank je wel voor de nauwkeurige aandacht voor onze teksten. Opmerkingen en verbeteringen zijn welkom. Je onderstaande verbetering neem ik echter niet over. De VPRO is een vereniging (vrouwelijk) en biedt haar leden ......
Zoals het er nu staat, ziet het er dus prima uit.
Hartelijke groet,
Rita Dorus | VPRO Backstage

2005-07-19 aan Vpro Backstage
Hallo Rita,
Het doet me deugd dat mijn opmerkingen welkom zijn.
Ik ben echter niet blij met je redenering. De VPRO is weliswaar een vereniging, maar het woord 'vereniging' komt niet voor in het woord of de afkorting 'VPRO'. De VPRO is ook een omroep (mannelijk) en het woord 'omroep' is het kernwoord in de oorspronkelijk naam 'Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep'.
De VPRO mag een vereniging zijn, het karakter van de VPRO mag vrouwelijk zijn, de omroep mag een meerderheid aan vrouwelijke leden hebben, maar dat alles maakt het woord of de afkorting 'VPRO' nog niet vrouwelijk. Bij het bepalen van het woordgeslacht moeten we immers taalkundig redeneren.
Zo vind ik persoonlijk een tafel overwegend onzijdig, want er zijn geen intieme delen aanwezig. Toch zeg ik niet "het tafel" en ik meen dat ik daarin niet alleen sta.
Graag verwijs ik naar de site van Genootschap Onze Taal. Op
http://www.onzetaal.nl/ advies/volmac.html
staat een soortgelijk geval beschreven en voorzien van een heldere uitleg.
Backstage kan alleen maar mooier worden.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-07-15 aan Vpro
Beste redactie,
Bij de programma's van Arte op 14 juli in de VPRO Gids van 9 t/m 15 juli staat:
"(...) het eiland Sark, dat eigendom is van de Britse Kroon, maar toch haar eigen parlement en wetten heeft."
Hoei! Boei! Dat is niet goed, hoor.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-07-16 aan Haagsche Courant
Geachte redactie,
In de Haagsche Courant van zaterdag 16 juli staat op bladzijde A5 als onderschrift bij een foto:
"Israël zet ondanks de incidenten van de afgelopen dagen de ontmanteling van haar militaire posten in het Palestijnse gebied voort."
We kunnen zeggen: "Het Israel van Sharon..." Hieruit volgt dat Israel een onzijdig woord is. Dus had de zin moeten luiden:
"Israël zet ondanks de incidenten van de afgelopen dagen de ontmanteling van zijn militaire posten in het Palestijnse gebied voort."
U kunt dit bevestigd vinden op
http://www.vandale.nl/ opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=israel
Kritische groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-08-03 aan Klokhuis
Beste redactie,
Het Klokhuis is een grappig en informatief programma waar ik graag naar kijk. Helaas hoorde ik vandaag, 3 augustus, een mij door het merg snijdende taalfout in het programma. Er werd gezegd:
"De grond geeft haar warmte (...)"
Het woord 'grond' is echter mannelijk.
Het had dus moeten zijn:
"De grond geeft zijn warmte (...)"
Ik vind dat dergelijke fouten niet mogen voorkomen in een programma dat voornamelijk op de jeugd gericht is.
Vriendelijk groetend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-08-03 van Klokhuis
Hartelijk bedankt voor je mailtje. Het secretariaat is met vakantie t/m vrijdag 12 augustus. De mailbox zal dan al wel flink vol. Het zal dan ook wel even duren voordat iedereen beantwoord is.

2005-08-17 van Klokhuis
Beste Frans,
Bedankt voor je mailtje. Je hebt helemaal gelijk, foutje. We zullen erop letten. Gelukkig maar dat het niet zo vaak gebeurd, want dan zou ik me echt zorgen gaan maken.
In ieder geval bedankt dat je de moeite hebt willen nemen om het te mailen.
Hartelijke groet,
Melanie Lauwe
Secretariaat Het Klokhuis

haarziekte

haarziekte
2005-08-10 aan Vpro en NPS
Beste redactie,
Maandag 8 augustus, Nederland 3, 23.35, NPS Klassiek: In de ban van de Mali blues. Daar staat:
"(...) is het West-Afrikaanse land uitgegroeid tot een muzikaal centrum waarvan haar ambassadeurs overal ter wereld worden gekoesterd."
Het woord 'centrum' is onzijdig. Waarom wordt er dan naar verwezen met 'haar'?
Vervolgens wordt de geslachtsverwarring nog groter door een vrouwelijk woord te vermannelijken:
"De muziek die zij produceren heeft zijn voedingsbodem (...)"
Kortom, een voorbeeldige troep.
Hartelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-08-10 van NPS
Geachte meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. Gezien het groeiende aantal e-mails dat onze redactie bereikt zijn wij helaas niet in staat iedereen een persoonlijk antwoord te sturen.
Wat doen we wel met uw mail?
- Alle mail wordt gelezen;
- Vragen die betrekking hebben op de uitzendingen, bijvoorbeeld over gedraaide muziek of over een besproken boek etc., worden zo spoedig mogelijk beantwoord;
- Reacties en op- of aanmerkingen, tips en aanbevelingen worden in dank aanvaard.
Vanzelfsprekend worden e-mails die onwelvoeglijk taalgebruik bevatten niet in behandeling genomen.
Met vriendelijke groet
NPS Programmavoorlichting
Bart Preeken
http://www.nps.nl

haarziekte
2005-08-10 aan Haagsche Courant
Geachte redactie,
Iin de krant van zaterdag 6 augustus stond op bladzijde A7 onder de kop "Venezuela eist 105 miljoen van Shell":
"Het Zuid-Amerikaanse land meent dat het olieconcern in de jaren 2001 tot 2004 te weinig belasting heeft afgedragen. Ze eist daarom dat een bedrag van 280 miljard Venezolaanse bolivar (€ 105 miljoen) wordt betaald."
Hierin wordt met 'ze' verwezen naar 'land', een onzijdig zelfstandig naamwoord. De tweede zin had dus moeten luiden:
"Het eist daarom dat een bedrag van 280 miljard Venezolaanse bolivar (€ 105 miljoen) wordt betaald."
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-08-11 aan NOS Journaal
Beste redactie,
In het Journaal van 11 augustus, om acht uur 's ochtends, werd het volgende gezegd:
"(...) het A.D. rectificeert haar eerdere (...)"
Even later ging het verder met:
"(...) en biedt haar verontschuldigingen aan (...)"
De afkorting 'A.D.' staat voor 'Algemeen Dagblad', en deze naam is onzijdig. Het bezittelijk voornaamwoord 'haar' is hier dus onterecht gebruikt.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-08-11 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie/opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie. Uw opmerking kan dan tijdens de evaluatie worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
Lotta Alkmaar
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2005-08-22 aan crazylove.nl
7.Nederland moet beter omgaan met haar boeren.
Het woord 'Nederland' is onzijdig. Daarom is het gebruik van 'haar' hier onterecht. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

haarziekte
2005-08-24 aan Vpro en NPS
VPRO Gids 34, 25 augustus, Radio 4, 22:30:
"Vorig jaar mei beleefde het project The Aching Hunger haar wereldpremière (...)"
Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn':
"Vorig jaar mei beleefde het project The Aching Hunger zijn wereldpremière (...)"
Ook mogelijk is:
"Vorig jaar mei beleefde het project The Aching Hunger de wereldpremière (...)"
Haartelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-08-24 van NPS
Geachte meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. Gezien het groeiende aantal e-mails dat onze redactie bereikt zijn wij helaas niet in staat iedereen een persoonlijk antwoord te sturen.
Wat doen we wel met uw mail?
- Alle mail wordt gelezen;
- Vragen die betrekking hebben op de uitzendingen, bijvoorbeeld over gedraaide muziek of over een besproken boek etc., worden zo spoedig mogelijk beantwoord;
- Reacties en op- of aanmerkingen, tips en aanbevelingen worden in dank aanvaard.
Vanzelfsprekend worden e-mails die onwelvoeglijk taalgebruik bevatten niet in behandeling genomen.
Met vriendelijke groet
NPS Programmavoorlichting
Bart Preeken
http://www.nps.nl

haarziekte
2005-09-07 aan NOS Journaal
In het NOS-Journaal van 13:00 uur vandaag, 7 september, hoorde ik de volgende domme fout:
"Het vrijheidsvuur komt volgens het comité historisch het best tot haar recht op dit plein."
Het vrijheidsvuur is onzijdig. Waarom dan in godsnaam 'haar'? Is dat om het lullige karakter van dit kunstwerk te verbloemen?
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2005-10-20 aan Partij voor de Dieren
Beste Partij voor de Dieren,
Bedankt voor het bericht. Er viel me echter een taalfout op:
"Koningshuis grijpt haar kansen via dieronvriendelijk kabinet"
Het woord 'koningshuis' is onzijdig; we zetten er het lidwoord 'het' voor. Het bezittelijk voornaamwoord dat naar onzijdige woorden verwijst, is 'zijn'. Daarom had de tekst moeten luiden:
"Koningshuis grijpt zijn kansen via dieronvriendelijk kabinet"
Ook had in dit geval gekund:
"Koningshuis grijpt kansen via dieronvriendelijk kabinet"
Een politieke partij boet in aan geloofwaardigheid als dergelijke taalfouten worden gemaakt. Als aanhanger van de Partij voor de Dieren gaat de geloofwaardigheid ervan mij aan het hart.
Met diervriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2005-11-27 aan Vpro
In VPRO-gids 48 staat onder zondag 27 november een NCRV-programma beschreven. Dit programma wordt "Hessel's wereld" genoemd. In tegenstelling tot het Engels kent het Nederlands een genitief-s zonder apostrof. De apostrof gebruiken we alleen na een klinker of een afkorting: oma's fiets, IBM's hardware. De naam van het programma moet dus luiden: "Hessels wereld".
Vervolgens staat er:
"Zanger Hessel laat de kijker kennismaken met het Terschelling en haar markante bewoners."
Een lidwoord voor de eigennaam 'Terschelling' is hier onterecht. Wel maakt het duidelijk dat het woord onzijdig is en dat er dus had moeten staan:
"Zanger Hessel laat de kijker kennismaken met Terschelling en zijn markante bewoners."
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2005-11-29 aan Greenpeace
In het tijdschrift van Greenpeace staat op bladzijde 7 onder het kopje "Slecht nieuws":
"Het kabinet maskeert hiermee haar gebrek aan beleid (...)"
Het woord 'kabinet' is onzijdig. Er staat immers het lidwoord 'het' voor. Naar onzijdige woorden verwijzen we in het Nederlands met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'. De tekst had dus moeten luiden:
"Het kabinet maskeert hiermee zijn gebrek aan beleid (...)"
Ook mogelijk zou zijn geweest:
"Het kabinet maskeert hiermee het gebrek aan beleid (...)"
Laat alstublieft het taalmilieu niet vervuild worden door die smerige haarziekte!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2005-11-29 van Greenpeace
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw e-mail.
Wij zullen uw e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Voor informatie over Greenpeace en onze campagnes kunt u de websites raadplegen:
www.greenpeace.nl
www.greenpeacekids.nl
Stichting Greenpeace Nederland
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van de Greenpeace informatielijn

haarziekte
2006-01-03 aan RTL Nieuws
Beste redactie,
In het RTL-Nieuws van vanmorgen 3 januari 2006 zei de nieuwslezer:
"Rusland heeft zich aan haar woord gehouden." Dit is wartaal. Rusland is een onzijdig woord. Naar een onzijdig woord moet worden verwezen met "zijn", niet met "haar".
Gelukkig Nieuwhaar,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2006-01-05 aan Vpro
Geachte redactie,
Bij het programmaoverzicht van donderdag 5 januari staat onder National Geographic bij het programma Egypt's hidden treasure:
"Het Egyptisch Museum in Cairo bereidt zich voor op de viering van haar 100-jarig bestaan."
'Museum' is onzijdig. Naar onzijdige zelfstandig naamwoorden verwijst men met 'zijn'. De zin had dus als volgt moeten gaan:
"Het Egyptisch Museum in Cairo bereidt zich voor op de viering van zijn 100-jarig bestaan."
Haartelijke groeten en een gelukkig nieuwhaar,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-01-07 aan RTL Nieuws
Beste redactie,
In het RTL-Nieuws van vanavond, 7 januari 2006, zei nieuwslezer Roelof Haren:
"Daarom is New Orleans bang dat ze nu weer in de steek wordt gelaten."
Dit is fout. De naam 'New Orleans' is onzijdig. Men kan immers zeggen: "In het New Orleans van de jaren twintig was de jazz overal te horen."
De zin had dus moeten luiden:
"Daarom is New Orleans bang dat het nu weer in de steek wordt gelaten."
Voor meer uitleg verwijs ik u graag naar de web-site van Onze Taal:
http://www.onzetaal.nl/ advies/top-tien.html;mark=40,6,25#WN_mark
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-01-27 aan GroenLinks
Beste mevrouw, meneer,
In de VPRO-gids vond ik uw enquête met begeleidende brief. In de brief noemt u de kiezers van GroenLinks "haar kiezers". Dit is een taalfout. Het woord GroenLinks is onzijdig. We kunnen er 'het' voor zetten: het GroenLinks van de jaren negentig. Let wel, het gaat hier niet om het mannelijke of vrouwelijke karakter van GroenLinks, zo dit al een punt van discussie zou zijn. De onzijdigheid is zuiver taalkundig. Bij onzijdige woorden hoort het bezittelijk voornaamwoord 'zijn', niet 'haar'. Ik verzoek u met klem deze 'haarziekte' te vermijden. Het past niet bij een progressieve partij met een sterke redeneerkracht en kennis van zaken. Voor een politieke partij is taal het gereedschap bij uitstek. Zorg dus dat het gereedschap niet faalt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-02-16 aan Korzo
"Orkest de Volharding (...) heeft haar vleugels uitgslagen (,,,)"
Het woord 'orkest' is onzijdig. Dus had er moeten staan:
"Orkest de Volharding (...) heeft zijn vleugels uitgslagen (,,,)"
Graag verwijs ik voor nadere uitleg en voorbeelden naar
http://www.onzetaal.nl/ advies/verwijs.html
Groeten,
Frans Beijersbergen,
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-02-23 aan Partij voor de Dieren
Beste Partij voor de Dieren,
In de laatste nieuwsbrief staat:
Het toch al meest dieronvriendelijke kabinet uit de Nederlandse geschiedenis dreigt de grootste klap richting de bescherming van dieren nog uit te gaan delen voordat haar regeringstermijn er in 2007 opzit.
Het woord 'haar' verwijst naar het onzijdige woord 'kabinet'. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn'.
Meer informatie over het woordgeslacht is te lezen op:
http://www.onzetaal.nl/ advies/verwijs.html
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-02-28 van Partij voor de Dieren
Beste Frans Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw waardevolle opmerking!
Met vriendelijke groet,
Rachel Jongvoets
Partij voor de Dieren

haarziekte

2006-03-08 aan Vpro
Beste Vpro,
Ik heb wat te mekkeren over gids 8.
Op bladzijde 38 staat bij een programma van de ARD:
"Kapster verlaat haar gewelddadige man en vindt onderdak bij eigenaresse van motel voor vrachtwagenchauffeurs."
Een vrouwelijke eigenaar is een eigenares, geen "eigenaresse".
In Backstage 2 van dit jaar, dat ik tot aan de laate bladzijde met genoegen over het juiste taalgebruik las, trof ik op de vermaledijde valreep:
"Op uitdrukkelijk verzoek van Den Haag brengt de publieke omroep de onwettige potentie van haar achterban in kaart."
Los van de algehele, wellicht wegens geestige bedoelingen opzettelijke onbegrijpelijkheid van deze zin, vraag ik mij af, waarop "haar" betrekking heeft. Is dat op "Den Haag" (onzijdig) of op "omroep" (mannelijk)?
Wat doen die apostrofen toch in "Piet's Weerbericht" en "De Pfaff's"? Die horen daar echt niet hoor. Dat SBS6 en RTL7 hoge percentages ongeletterden in dienst hebben, moeten zij weten, maar ik vind het onsmakelijk dat de VPRO hun spelfouten overneemt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-03-13 van Vpro
Geachte heer Beijersbergen,
Opnieuw hartelijk dank voor uw mail met opmerkingen over artikelen in de VPRO Gids. Ik heb uw mail doorgestuurd naar de eindredacteur en wij blijven onze aandacht hierop vestigen.
Met vriendelijke groeten,
Nicoline Jansen
Secretariaat VPRO Gids

haarziekte

2006-03-19 aan Vpro
Beste redactie,
Bij Film van de dag op 20 maart in VPRO Gids 11 staat:
"(...) dat voor Watergate Amerika haar onschuld al had verloren."
'Amerika' is een onzijdig woord. Aan het slot van het stukje staat een zin waaruit dit is af te leiden:
"(...) maar ook op het onschuldige Amerika van de jaren vijftig."
Daarom had de tekst moeten luiden:
"(...) dat voor Watergate Amerika zijn onschuld al had verloren."
Op 15 juli vorig jaar stuurde ik een soortgelijk bericht over dit al eerder geplaatste artikel. De VPRO had zijn onschuld dus al verloren en de herhaling van deze fout had voorkomen kunnen worden.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-03-19 aan Talpa
Beste redactie van Koppensnellers,
In de uitzending van zaterdag 18 maart zei Thomas van Luyn in zijn immer overtuigende rol van Ferry Mingelen:
"Hij heeft het Servische volk haar trots gegeven."
Dit is zelfs in de komische context van de satire een onaanvaardbare taalfout. Het woord 'volk' is onzijdig. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn' en niet met 'haar'. Ferry had dus moeten zeggen:
"Hij heeft het Servische volk zijn trots gegeven."
Geeft u alstublieft door aan de betreffende tekstschrijver dat deze lijdt aan de zeer besmettelijke haarziekte, maar dat er hoop op genezing is, want de dokters zijn zo knap tegenwoordig.
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-03-30 aan VARA
Beste redactie van Zembla,
Waarom denkt u dat het woord 'Google' vrouwelijk is?
"Google wil nog veel verder gaan in haar ontwikkeling."
Google is een bedrijf en de namen van bedrijven zijn over het algemeen onzijdig, tenzij de naam ondubbelzinnig geassocieerd wordt met een bepaald geslacht, zoals bijvoorbeeld Albert Heyn. Naar onzijdige woorden moet in het Nederlands worden verwezen met 'zijn' en niet met 'haar'.
Ik vrees dat u ten prooi bent gevallen aan een vieze haarziekte. Hopelijk hebben er niet veel mensen op 30 maart naar Zembla gekeken, want deze ziekte is helaas zeer besmettelijk.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-03-31 van VARA
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. We streven er naar dagelijks alle berichten te lezen en vragen binnen enkele dagen te beantwoorden.
Voor informatie over de VARA en haar programma's op radio, televisie, nieuwe media en VARA TVMagazine verwijzen we u naar http://www.vara.nl. Zie ook de button 'Veel gestelde vragen'.
Met vriendelijke groet,
Renée van Ieder
VARA Publieksvoorlichting

haarziekte
2006-03-31 aan Taalpost
Waarom is 'BBC' een vrouwelijk woord?
"Daarom heeft de BBC op haar Amerikaanse website een slangwoordenboek geplaatst."
De vertaling van het kernwoord 'corporation' is 'bedrijf' en niet 'corporatie', want dat staat in het Nederlands voor een belangenorganisatie van werkgevers en werknemers in dezelfde bedrijfstak.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-04-12 aan VARA
Beste VARA,
Matthijs van Nieuwkerk opende DE WERELD DRAAIT DOOR op 12 april met:
"Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag viert vandaag haar zestigjarig bestaan."
'Gerechtshof' is een onzijdig woord. Er staat 'het' voor. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'.
Matthijs lijdt aan de gevreesde haarziekte.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-04-12 van VARA
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. We streven er naar dagelijks alle berichten te lezen en vragen binnen enkele dagen te beantwoorden.
Voor informatie over de VARA en haar programma's op radio, televisie, nieuwe media en VARA TVMagazine verwijzen we u naar http://www.vara.nl. Zie ook de button 'Veel gestelde vragen'.
Met vriendelijke groet,
Renée van Ieder
VARA Publieksvoorlichting

haarziekte

2006-04-24 aan Vpro
Beste Vpro,
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met de nieuwe vorm en indeling van de gids.
Ook blij ben ik met het weglaten van de apostrof in "Piets Weerbericht". Nu nog "De Pfaffs".
Ik mis echter de stukjes van Ronald Snijders. Ronald Snijders kan schrijven en is nog leuk ook.
Verder heb ik helaas twee schrijnende gevallen van verbale travestie te melden.
Gids 14, 10 april, Arte, 22.20:
Documentaire over het politieke gestechel rond de aanleg van een stuwdam bij het stadje Fengjie, dat door het project in haar voortbestaan bedreigd wordt.
Gids 15, 16 april, Film op televisie, Film van de dag:
In een wereld van corruptie en geweld probeert de politie begin jaren vijftig LA te ontdoen van haar notoire gangsters.
Het is het LA van de jaren vijftig, onzijdig dus. Nu lijkt het erop dat de politie (wel een vrouwelijk woord) zelf gangsters in dienst heeft.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-05-04 aan Onze Taal
Ik schrok me een hoedje. In Onze Taal 12 van 2005 staat in het artikel VAN GRONDWET TOT TAALTOETS:
"Pas eind oktober kwam TNO met haar oordeel."
Van Dale zegt over TNO:
"TNO (het ~) 1 Nederlands instituut voor onderzoek op technologisch gebied [Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek]"
Het woord 'TNO' is dus onzijdig en naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn':
"Pas eind oktober kwam TNO met zijn oordeel."
Ook mogelijk is:
"Pas eind oktober kwam TNO met een oordeel."
(Wie het helemaal goed wil doen, schrijft:
"Pas eind oktober kwam het TNO met zijn oordeel.")
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-05-10 van Onze Taal
Geachte heer/mevrouw,
Onze dank voor uw e-mail. Elke maand ontvangen wij veel reacties op bijdragen in Onze Taal, in ieder geval veel meer dan we kunnen plaatsen. Bovendien streven we naar een zekere spreiding; de rubriek 'Reacties' moet recht doen aan de verscheidenheid van onderwerpen die in ons blad aan bod komen. Om die redenen moeten we een keuze maken uit de reacties die ons worden toegestuurd.
In de eerstvolgende redactievergadering zullen wij uw bijdrage bespreken. Als uw reactie geplaatst wordt, krijgt u hiervan binnen zes weken (schriftelijk) bericht, en mochten we vinden dat uw tekst ingekort of anderszins ingrijpend bewerkt moet worden, dan leggen we onze eindversie natuurlijk eerst aan u voor. Wanneer we uw reactie niet kunnen plaatsen, dan sturen we die door naar de auteur van het stuk.
Met vriendelijke groet,
P.H.M. Molenaar
redacteur-secretaris

2006-05-10 van Onze Taal
Geachte heer Beijersbergen,
Hiermee kom ik graag terug op uw bericht van donderdag 4 mei, waarin u schrijft dat we met 'zijn' hadden moeten verwijzen naar TNO en niet met 'haar', omdat het om een onzijdig woord gaat. In onze versie van Van Dale (de elektronische, meest recente) staat echter :
TNO de (v.) & het
1 á Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Deze verklaring staat ook op de website van TNO zelf. Ik geef toe dat 'het TNO' natuurlijker klinkt, maar we hebben ons toch willen houden aan dat onderliggende (vrouwelijke) 'organisatie'. Vandaar dat we hebben gekozen voor 'haar'.
Met vriendelijke groet,
Aukje Saskema
Onze Taal

haarziekte

2006-06-10 aan Paard van Troje
Bij de agenda staat:
Het POW Ensemble bindt haar krachten met het Nederlands Vocaal Laboratorium (...).
Het woord 'ensemble' is onzijdig. Er staat 'het' voor. Naar onzijdige woorden verwijst men in het Nederlands met 'zijn', en niet met 'haar'.
De zin moet dus luiden:
Het POW Ensemble bindt zijn krachten met het Nederlands Vocaal Laboratorium (...).
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-06-13 van Paard van Troje
Dat klopt. Dat had ik zelf niet opgemerkt. Bedankt voor de suggestie!
Groeten,
Tobias Bedderink
Promotie Paard van Troje

haarziekte

haarziekte

2006-06-25 aan Gemeente Den Haag, Ducos Productions
Op de web-site van Parkpop staat:
"Met een spectaculair optreden van Di-rect sloot het festival haar 26e editie af."
Het woord 'festival' is onzijdig. Er staat 'het' voor. Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn' en niet met 'haar'. Er moet dus staan:
Vriendelijke groeten,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2006-07-21 aan Archipelbuurt
In de krant Archipel & Willemspark van juni 2006 ontdekte ik een lelijke taalfout. Op bladzijde 12 staat het kopje:
"Het klokhuis dankt haar vrijwilligers"
Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn'. Er had dus moeten staan:
"Het Klokhuis dankt zijn vrijwilligers"
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-07-25 van Archipelbuurt
Geachte heer,
U heeft gelijk zoals het er nu staat: wellicht had men in gedachten Stichting Het Klokhuis en dan was haar vrijwilligers correct geweest. Ik stuur dit bericht ook door naar het bestuur van Het Klokhuis.
met groet,
Elke Snopen

haarziekte

2006-07-21 aan Vpro
In nummer 27 van de VPRO Gids komen de volgende haaraandoeningen voor.
Bladzijde 40
"Het Sovjetleger is buiten bereik van de Duitse bommenwerpers en intensiveert haar aandeel in de strijd."
Bladzijde 61
"Op 22 maart speelde het Combattimento Consort Amsterdam in de Grote Kerk van Leeuwarden haar programma Vorstelijke noten (...)"
Bladzijde 63
"De tweederangs cast van een tamelijk belachelijke sciencefictionserie die van de buis is gehaald, slijt haar dagen met (...)"
cast (de ~ (m.), ~s) (Van Dale)
Bah! Bah! Bah!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-07-25 van Vpro
Beste Frans Beijersbergen,
U heeft helemaal gelijk, en we gaan er nog beter op letten. De eerste twee gevallen zijn onoplettend overgenomen uit informatie van derden, in het derde geval heeft een filmredacteur even niet opgelet.
Bedankt voor uw reactie,
Ted Hermans
eindredactie VPRO GIds

haarziekte
2006-07-21 aan Teleac
Op uw website http://www.teleac.nl/ pagina.jsp?n=19547 trof ik de volgende idiote fout aan.
"Het wordt lente. Het Sovjetleger is buiten bereik van de Duitse bommenwerpers en intensiveert haar aandeel in de strijd."
Het woord 'Sovjetleger' is onzijdig. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'.
Weer iets geleerd!
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-08-18 aan KRO
Beste mevrouw, mijnheer,
In het programma De Wandeling van 18 augustus was de volgende tekst te lezen: "Over het land en haar gebruiken kreeg ze nauwelijks informatie."
Het woord 'land' is onzijdig. Er staat het lidwoord 'het' voor. Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn'. De tekst had dus moeten luiden:
"Over het land en zijn gebruiken kreeg ze nauwelijks informatie."
Het programma ging over een vrouw van Turkse afkomst en over integratie. Het komt de integratie van nieuwe Nederlanders niet ten goede als er op de televisie zulke malle taalfouten worden gemaakt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-08-18 van KRO
Geachte heer/mevrouw,
Uw reactie aan de KRO is in goede orde ontvangen, waarvoor dank.
Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Houdt u er rekening mee dat dit uiterlijk 2 werkweken kan duren.
Met vriendelijke groet,
KRO Servicelijn

haarziekte
2004-08-27 aan HaagWestNieuws
Geachte redactie,
In HaagWestNieuws van 23 augustus staat in het door Emmeline van Weezenbeek geschreven artikel over Pure Jazzfest 2006:
"(...) beleefde het spraakmakende festival Pure Jazzfest haar debuut (...)."
Het woord 'festival' is onzijdig. Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn'. Er had dus moeten staan:
"(...) beleefde het spraakmakende festival Pure Jazzfest zijn debuut (...)."
Ook had gekund:
(...) beleefde het spraakmakende festival Pure Jazzfest het debuut (...).
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-08-27 aan Onze Taal
In Onze Taal 5 van 2006 staat in het artikel DE TAAL VAN DE KELTISCHE TIJGER:
"Zal het Iers het redden, of moet ze het afleggen tegen die andere officiële taal: het Engels?"
Het woord 'Iers' is onzijdig, want er staat 'het' voor. Er had dus moeten staan:
"Zal het Iers het redden, of moet het het afleggen tegen die andere officiële taal: het Engels?"
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-08-29 van Onze Taal
Geachte heer Beijersbergen,
Ik vrees dat dit inderdaad een geval van verbale travestie is. Achteraf gezien vinden we het moeilijk voorstelbaar dat we de fout, ondanks de strenge correctie waaraan het tijdschrift altijd onderworpen wordt, over het hoofd hebben gezien. De enige verklaring die ik kan verzinnen is dat het woord 'taal' wel vaak als vrouwelijk wordt gebruikt. Maar doordat er hier verwezen wordt naar een het-woord had er natuurlijk gewoon 'het' moeten staan.
Hartelijk dank dat u ons hierop attent hebt gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Aukje Saskema
Onze Taal

haarziekte
2006-09-03 aan RTL Nieuws
Beste redactie,
In het RTL-Nieuws van vanavond, 3 september 2006, werd gezegd:
"New Orleans herdenkt haar doden."
Dit is fout. De naam 'New Orleans' is onzijdig. Men kan immers zeggen: "In het New Orleans van de jaren twintig was de jazz overal te horen."
De zin had dus moeten luiden:
"New Orleans herdenkt zijn doden."
Ik heb u al vele malen gewezen op deze haarziekte. In januari van dit jaar bijvoorbeeld was het zelfde New Orleans al eerder het slachtoffer van een gedwongen geslachtsverandering. Kennelijk neemt u de kijkers niet serieus.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2006-10-09 aan Vpro
Beste happyVPRO,
Mijn blik viel op een zin die ik aantrof op de site van happyVPRO:
De nieuwe site voor happyVPRO nadert haar voltooiing.
Uit het gebruik van 'haar' blijkt dat u het woord 'site' als vrouwelijk opvat. Kunt u alstublieft uitleggen waarom?
Bij voorbaat dank,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-10-27 aan VARA
"Het Museum van Volkenkunde opende vorige week haar deuren," sprak op vrijdag 27 oktober Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Het woord 'museum' is onzijdig. Er staat het lidwoord 'het' voor. Naar onzijdige woorden verwijst men in het Nederlands met 'zijn' en niet met 'haar'. Jammer, jammer, jammer. Die smerige haarziekte! Is deze epidemie nog te stoppen?!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-10-27 van VARA
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. We streven er naar dagelijks alle berichten te lezen en vragen binnen enkele dagen te beantwoorden.
Voor informatie over de VARA en haar programma's op radio, televisie, nieuwe media en VARA TVMagazine verwijzen we u naar http://www.vara.nl. Zie ook de button 'Veel gestelde vragen'.
Met vriendelijke groet,
Renée van Ieder
VARA Publieksvoorlichting

haarziekte
2006-11-01 aan Teleac en VPRO
In mijn omroepgids en op de web-site van TELEAC las ik:
"Vijf straten in Weesp en haar bewoners (...)"
Waarom meent TELEAC dat 'Weesp' een vrouwelijk woord is? We kunnen zeggen: "Het Weesp van de achttiende eeuw was een stuk kleiner dan het moderne Weesp." Hieruit volgt dat het woord 'Weesp' onzijdig is. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn', niet met 'haar'.
Het is treurig dat ook TELEAC ten prooi is gevallen aan de haarziekte. De betrouwbaarheid van de lesstof wordt door deze taalfout ondermijnd.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-01 van Teleac
Geachte heer Beijersbergen,
hartelijk dank voor uw bericht.
Uw opmerking is doorgestuurd naar de redactie van 'Hoofdstad Weesp' . Zodra er respons komt, melden wij het u.
Met vriendelijke groet,
Madelief Lambique
Publieksservice Teleac/NOT

2006-11-23 van Sukke Rondstra
Geachte heer Beijersbergen,
Het kostte even wat moeite om een e-mailadres van u te vinden. Ook op uw site van het Front tegen verbale Travestie kon ik geen contact (e-mail) adres vinden. Maar dit terzijde.
De reden dat ik contact met u zoek is uw brief in nummer 45 van de VPRO gids, getiteld Haarziekte. In reactie daarop heb ik een e-mail naar de gids gestuurd. Ik heb even afgewacht of ze hem zouden plaatsen maar dat hebben ze niet gedaan. Omdat ik nu dus met een ei zit dat ik graag gelegd wil hebben stuur ik u dit bericht. Ik zal de tekst integraal hieronder weergeven. Enerzijds natuurlijk luiheid (hoef ik niet twee keer hetzelfde verhaal te formuleren), anderzijds weet u zo precies wat men achter uw rug om van u zegt.
Geachte redactie,
Je ergernis aan taalfouten in publicaties afreageren in een ingezonden brief mag dan wel opluchting geven, je moet wel zeker zijn van je zaak. Helemaal als je een heus front vertegenwoordigt zoals Frans Beijersbergen in gids 45.
Misschien had hij de zin in kwestie beter nog eens kunnen lezen: 'Vijf straten in Weesp en haar bewoners...'. Het bezittelijk voornaamwoord moest volgens hem 'zijn' zijn. Volgens mij slaat 'haar' hier op het geheel van [vijf straten in Weesp] en moet het dus een meervoudsvorm zijn; 'hun' dus. Misschien dat de oorspronkelijke schrijver dacht aan een constructie als 'de staat en haar verplichtingen'. Dan zou het inderdaad een geval van "haarziekte" zijn, maar in dit geval is die niet met een dosis 'zijn' te genezen.
Een bekend axioma zegt dat elke verbetering van een taalfout ten minste één taalfout bevat (en aan dit schrijven zal ook wel wat mankeren).
Met vriendelijke groeten,
...
Ik weet niet of u het bovenstaande voorbeeld al had toegevoegd aan uw lijst van wapenfeiten. In ieder geval hoop ik hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat dat dan om de verkeerde reden zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Sukke Rondstra

2006-11-26 aan Sukke Rondstra
Geachte heer Hoekstra,
U hebt gelijk. Ik dank u voor uw opmerkzaamheid. Ik heb Teleac en de VPRO inmiddels laten weten dat ik mij vergist had. De diagnose haarziekte was weliswaar juist, omdat daar geen haar hoort te groeien, maar het geneesmiddel deugde niet.
Ook dank ik u voor de kritiek op mijn bereikbaarheid. Ik moet dringend de web-site bijwerken en zal dan ook het e-mail-adres van het front opnemen.
Vriendelijk groetend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-11-06 aan PINT
Beste redactie,
In PINT Nieuws nr 155 trof ik een storende fout aan. In het artikel over Heineken op bladzijde 20 wordt meerdere malen aan het woord 'Heineken' gerefereerd als een vrouwelijk woord.
"Ze bezit wereldwijd 115 brouwerijen (...)"
"Ze lanceeerde de Beertender (...)"
"Dat ziet zij als een top-innovatie."
Namen van bedrijven zijn in het Nederlands onzijdig, tenzij het kernwoord in de naam herkenbaar is als een de-woord. De naam "Heineken Brouwerij" is inderdaad vrouwelijk, omdat het kernwoord 'brouwerij' vrouwelijk is. Wordt echter alleen 'Heineken' gebruikt, verwijzen we ernaar met 'het' en 'zijn'.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-09 van PINT
Frans Beijersbergen,
Met dank voor uw reactie. Ik heb zowel de schrijver als de eindredacteur ervan op de hoogte gesteld.
Edwin de Kunt,
Hoofdredacteur PINT-nieuws,

haarziekte
2006-11-06 aan RTL Nieuws
In het RTL-Nieuws van donderdag 19:30 uur las Roelof Haren:
"Het CDA probeert iedereen ervan te overtuigen dat zij de grote winnaar is."
Waarom toch? Wie is die vrouw? Is zij dan geen winnares?
Er staat 'het' voor 'CDA'. Dus is de afkorting 'CDA' onzijdig. Waarom verwijst Roelof Haren er dan naar met 'zij'?
Als hij beter had opgelet bij de Nederlandse lessen op school, had hij gezegd:
"Het CDA probeert iedereen ervan te overtuigen dat het de grote winnaar is."
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-24 van RTL Nieuws
Beste Fons,
Je hebt gelijk. Dat was dom.
Hartelijke groet,
Roelof Haren

2006-11-24 van RTL Nieuws
Beste FRANS, bedoel ik natuurlijk. Nogmaals excuus.

2006-11-26 aan RTL Nieuws
Hahaha! Ik vergeef het je. Dat geldt ook voor de verbale travestie, maar het front blijft waakzaam...
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte

2006-11-11 aan Vpro
Beste redactie,
Op bladzijde 26 van gids 45, nota bene naast de brievenrubriek waarin mijn klacht over de haarziekte van Teleac is geplaatst, staat te lezen:
"Zo laat de VPRO zien dat ze prijs stelt op haar trouwe leden: Backstageleden."
Ja, kom nou! Verbale travestie en haarziekte all over the place!
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-11 van Vpro
Beste Frans Beijersbergen,
Bedankt voor uw brief, ik heb uw reactie doorgestuurd naar backstage@vpro.nl. Vandaag werd ik gebeld door Marina Willems van het dagblad Trouw. Zij wil u graag iets vragen over het Front tegen Verbale Travestie. Zij vroeg ons om uw telefoonnummer. Dit leek mij de beste weg: Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u mailen met d.eikess@trouw.nl. Een telefoonnummer vergat ik te vragen.
Met vriendelijke groet,
Nelie van Neerhen
Secretariaat VPRO Gids

2006-11-19 aan Trouw
Beste mevrouw Willems,
Van Nelie van Neerhen, medewerkster van de VPRO, vernam ik dat u contact met mij zocht. U kunt mij bereiken door dit bericht te beantwoorden.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-19 van Trouw
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwarded more than the maximum allowed times. This could indicate a mail loop.

2006-11-27 aan Trouw
Beste mevrouw Willems,
Van Nelie van Neerhen, medewerkster van de VPRO, vernam ik dat u contact met mij zocht. U kunt mij bereiken door dit bericht te beantwoorden.
Een eerder bericht dat ik u stuurde kwam terug met een raadselachtige foutmelding van postmaster@PCMSDS.MEDIA.LAN: "Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwarded more than the maximum allowed times. This could indicate a mail loop."
We hopen er maar het beste van.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-11-27 van Trouw
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwarded more than the maximum allowed times. This could indicate a mail loop.

haarziekte
2006-11-06 aan Historisch Nieuwsblad
Geachte redactie,
In het Historisch Nieuwsblad van september 2006 komt een storende fout voor. Op bladzijde 7 staat onder de titel "Shortlist Thea Beckmanprijs 2006 bekend" het volgende:
"Op 16 en 17 september opent het Archeon in Alphen aan den Rijn haar deuren voor alle lezende kinderen."
Het woord 'Archeon' is onzijdig. Naar onzijdige woorden wordt in het Nederlands verwezen met 'zijn' en niet met 'haar'. Er had dus moeten staan:
"Op 16 en 17 september opent het Archeon in Alphen aan den Rijn zijn deuren voor alle lezende kinderen."
Hoogachtend,
Front tegen Verbale Travestie
Frans Beijersbergen

haarziekte

2006-11-16 aan Vpro
Beste redactie,
In Gids 45 schreef Dirk-Jan Arensman op bladzijde 78 en 79:
"(...) maakte het bonte gezelschap rond de Zaanse gebroeders Heijne afgelopen zomer zomaar ineens haar debuut in de VS."
Haar... Waar heb dat nou voor nodig?
Ik leg het graag nog een keer uit. Heerlijk!
Naar onzijdige woorden verwijst men in het Nederlands met 'zijn'.
Met vele groeten, een kusje en gewuif,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-12-07 aan NOS Journaal
In het Journaal van zes uur en dat van acht uur hoorde ik bij het onderwerp over de verhoging van de rente het volgende.
"De euro is trouwens nog maar drie cent verwijderd van haar record (...)"
Volgens Van Dale is het woord 'euro' mannelijk. Waarom hebt u dan gekozen voor een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord?
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2006-12-08 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen
Wij voeren binnen de NOS hardnekkig campagne tegen wat wel de verharingsziekte wordt genoemd: de neiging om mannelijke woorden vrouwelijk te vervoegen. Waar die neiging vandaan komt, is moeilijk vast te stellen. Tekstschrijvers vinden het kennelijk wel chic om 'haar' te schrijven waar 'zijn' op zijn plaats is.
Hoe dan ook: wij gaan door met onze strijd!
Met dank voor uw reactie,
Namens de NOS Taalcommissie
Met vriendelijke groet,
N. Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2006-12-12 aan RTL Nieuws
In het RTL-Nieuws van dinsdag 19:30 uur zei Rick Nieman:
"Dit jaar viert de Onderzeedienst dat ze precies 100 jaar bestaat."
Leuk. Voor welke oude vrouw geeft de Onderzeedienst (m.) dat feestje?
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2006-12-18 aan redactie@nu.nl
(...) moet Nederland haar bondgenoten te hulp schieten (...)
Over welke vrouw gaat het? Nederland is onzijdig. Dus moet Nederland zijn bondgenoten te hulp schieten.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2007-02-24 aan Haags Historisch Museum
In Historisch Nieuwsblad nr. 10 las ik op bladzijde 5:
"Het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort feliciteren het Historisch Nieuwsblad hartelijk met haar 15de verjaardag!"
Een krijtje krast schril over het schoolbord. De naam 'Historisch Nieuwsblad' is onzijdig. Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn' en niet met 'haar'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-02-25 van Haags Historisch Museum
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw reactie. Ons streven is altijd om de teksten zo correct mogelijk te schrijven. Helaas lukt dit niet altijd. Fijn te zien dat u het Historisch Nieuwsblad zo aandachtig leest.
Met vriendelijke groet,
B. Juniper
Marketing & PR

haarziekte
2007-03-05 aan RTL Nieuws
In het RTL Nieuws van half acht vanavond werd over de Goudstikker schilderijen gezegd:
"De Nederlandse staat rekende ze ten onrechte tot haar eigendom."
Het woord 'staat' is mannelijk. U had moeten zeggen:
"De Nederlandse staat rekende ze ten onrechte tot zijn eigendom."
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-03-05 van RTL Nieuws
Geacht Front, heer Beijersbergen,
hartelijk dank voor uw bericht! U hebt gelijk, excuus.
Ergerlijke fout. De mijne.
Ik heb de tekst onmiddellijk gecorrigeerd.
Blijf op ons letten!
met vriendelijke groet,
Marianne Woudaap

haarziekte
2007-03-08 aan NOS Journaal
In het Journaal van tien uur 's avonds vertelde Sandra Nemers vanavond:
"Vijfenveertig procent van de Fransen weet nog niet op wie ze gaat stemmen."
Welke vrouw gaat er stemmen? Het gaat hier om meervoud ("Fransen") en dus was beter geweest:
"Vijfenveertig procent van de Fransen weten nog niet op wie ze gaan stemmen."
Als het om "vijfenveertig procent" zou gaan, had de zin moeten luiden:
"Vijfenveertig procent van de Fransen weet nog niet op wie het gaat stemmen."
Het woord 'procent' is namelijk onzijdig.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-03-09 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie/opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie.
Met vriendelijke groet,
N. Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2007-03-15 aan NOS Journaal
Geachte redactie,
In het Journaal van 18:00 uur op donderdag 15 maart werd voorgelezen:
"Artsen zonder Grenzen ziet haar gelijk bevestigd."
Hoewel ik heb gemerkt, dat Artsen zonder Grenzen zelf de gewoonte heeft om in publikaties de eigen naam te vervrouwelijken door ernaar te verwijzen met een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord, zie ik niet in welke taalkundige reden daarvoor aan te voeren zou zijn. Het kernwoord 'artsen' is een meervoud, en wel het meervoud van een mannelijk zelfstandig naamwoord. Strikt genomen zou de zin dus moeten luiden:
"Artsen zonder Grenzen zien hun gelijk bevestigd."
Als we de naam van deze organisatie als enkelvoud opvatten, ligt 'zijn' meer voor de hand dan 'haar', omdat namen van bedrijven en andere organisaties bijna altijd onzijdig zijn:
"Artsen zonder Grenzen ziet zijn gelijk bevestigd."
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-03-16 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie/opmerking heb ik inmiddels ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie.
Met vriendelijke groet,
N. Stokerman
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2007-05-16 aan NOS Journaal
Wilt u alstublieft aan uw correspondente in Frankrijk, Sandra Stekkers, vertellen dat het woord 'Frankrijk' in het Nederlands van een onzijdig geslacht is? Zij zei vanavond:
"Frankrijk spreekt in de Verenigde Naties haar veto uit."
Dank u.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-05-21 van NOS Journaal
Geachte heer Beijersbergen,
U hebt volledig gelijk met uw opmerking. Als verdediging kunnen wij alleen aanvoeren dat ook het maken van een journaal mensenwerk is en dat er wel eens fouten als deze over het hoofd worden gezien.
Hartelijk dank overigens voor uw mailtje. Omdat wij door het grote aantal uitzendingen lang niet alles zelf meer horen, zijn wij erg gebaat bij deze opmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Selma Alkmaar
NOS Publieksvoorlichting

haarziekte
2007-07-11 aan EO
Het woord 'dienst' is mannelijk, niet vrouwelijk. Verwijs er dus naar met 'zijn', niet 'haar'.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-07-11 van EO
Wat erg! U heeft gelijk! Ik heb geleerd dat woorden die eindigen op ing vrouwelijk zijn en heb gisteren in mijn onschuld gedacht zonder dat te controleren dat dat ook wel voor dienst zou gelden.
Helaas.
Dank voor de correctie,
Gijs

haarziekte
2007-09-30 aan RTL Nieuws
Beste redactie,
In het RTL Nieuws van zes uur vanavond werd in het bericht over de 'viswijzer' gezegd:
"Albert Hein gaat haar klanten (...)."
Ik geloof niet dat Albert Hein een vrouw was.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-09-30 van RTL Nieuws
Klopt! Bedankt dat u ons er even op wijst, dan kunnen we het aanpassen. Vriendelijke groeten, Rita Anders RTL Nieuws

haarziekte
2007-11-26 aan 2525
"De publieke omroep gaat in dit klimaat onderzoeken of ze te links is."
Het woord 'omroep' is mannelijk.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-11-26 van 2525
Heel fijn en dank. Mag ik je reactie in zijn geheel publiceren?
vg
2.

2007-11-26 aan 2525
Heel graag.
Ik ben het overigens met de inhoud van je tekst eens.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-11-26 van 2525
Gedaan en dank je wel.
vg
2.

haarziekte
2007-11-27 van Arnold van den Wijngaard
Dag heren
Kunt u mij zeggen, wat u met bijvoorbeeld het meisje & het poesje doet?
Groetend
Arnold van den Wijngaard

2007-11-28 aan Arnold van den Wijngaard
Dag Arnold,
Wat doen wij met het meisje en het poesje? Dat is een nogal vrijpostige vraag, die ik maar al te graag beantwoord.
Naar woorden die vrouwelijke wezens aanduiden, kan men verwijzen met 'haar'.
De volgende zin leidt tot verwarring:
"Het meisje heeft zijn geld verloren."
Heeft zij het geld van haar vader verloren? Hier gaat het niet meer om het woordgeslacht, maar om het natuurlijke geslacht van het wezen dat met 'meisje' wordt aangeduid.
"Het meisje heeft haar geld verloren."
Aha! Het was haar eigen geld.
Voor het poesje geldt hetzelfde, indien wij er een vrouwelijke kat mee bedoelen, maar niet als het gaat om het kruis van een vrouw. De volgende zinnen zijn dus allebei mogelijk, maar gaan over verschillende onderwerpen:
"Ik streelde het poesje tot zij begon te spinnen."
"Ik streelde het poesje tot het vochtig werd."
Voor verdere overwegingen verwijs ik graag naar:
http://www.onzetaal.nl/advies/schaap.php.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-11-30 van Arnold van den Wijngaard
Frans goedendag
Morgen neem ik jouw brief op in mijn weblog.
Groetend
Arnold

haarziekte
2007-12-04 aan Partij voor de Dieren
"Ook op de Europese en VN-lijsten van terroristische organisaties, waar Nederland haar beleid mede op baseert, komen dierenrechtenorganisaties niet voor."
Het woord 'Nederland' is onzijdig. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: "Het Nederland van de jaren zestig was vol van vernieuwingsdrift." Naar onzijdige woorden dient verwezen te worden met 'het' en 'zijn'. De zin had dus moeten luiden:
"Ook op de Europese en VN-lijsten van terroristische organisaties, waar Nederland zijn beleid mede op baseert, komen dierenrechtenorganisaties niet voor."
Taalfouten komen dom en onvolwassen over. Het lijkt me van het grootste belang dat een politieke partij deze vermijdt.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-12-04 van Partij voor de Dieren
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw e-mail. Prima dat u ons op een taalfout betrapt en ons daar op wijst.
Wij proberen met de grootst mogelijke zorg onze nieuwsbrief samen te stellen, maar helaas sluipt er wel eens een fout in.
We kunnen u niet garanderen dat het nooit meer zal gebeuren, maar deze fout zullen we niet gemakkelijk nog een keer maken.
Met vriendelijke groet,
Partij voor de Dieren
Lieze Loft

haarziekte
2008-08-27 aan Korzo
Beste Lucy,
Graag ontvang ik de Vriendenpas voor het seizoen 2008-2009. Het bedrag van 15 euro heb ik zojuist overgemaakt.
Het moet me overigens van het hart, dat ik niet goed werd (braken dus) van de derde zin in de brief waarin jullie mij uitnodigden om wederom vriend van Korzo te worden. Die zin begint met:
"Korzo koestert haar vrienden (...)"
Het woord 'haar' veronderstelt dat het woord 'Korzo' vrouwelijk is. We kunnen echter zeggen "het Korzo van de jaren negentig", waaruit blijkt dat het woord onzijdig is. Naar onzijdige woorden moet worden verwezen met 'zijn'.
Als opperbevelhebber van het Front tegen Verbale Travestie mocht ik deze taalfout niet negeren.
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2008-10-12 aan NPS
Geachte dames en heren,
Met belangstelling keek ik naar Verleden van Nederland, totdat de commentaarstem als volgt met de nagels over het schoolbord kraste:
"Rome verliest langzaam grip op haar enorme rijk."
Aarg. Ongewenste haargroei.
Wij kunnen zeggen:
"Het Rome van keizer Nero was slecht verzekerd tegen brandschade."
Hieruit volgt dat het woord 'Rome' onzijdig is. Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn'.
Wanneer gaat de verharing van het Nederlands tot het verleden behoren?
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-10-16 van NPS - IDTV - Verleden van Nederland
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw reactie. Ontharen is te laat, maar wij zullen er bij een volgende productie nog beter op letten.
Vriendelijke groet,
Dior Molenslag
Researcher
(alleen op donderdag en vrijdag aanwezig)

haarziekte
2008-10-18 aan Otto
Geachte mevrouw, mijnheer,
Omdat ik bij uw bedrijf een vitrinekast wilde bestellen, las ik uw algemene voorwaarden, die ik op het internet aantrof. Deze tekst bracht mij zodanig in verwarring, dat ik mij gedwongen zag van mijn bestelling af te zien.
Zo las ik:
"OTTO doet haar uiterste best om (...)"
"Indien u nalatig blijft in het betalen van het openstaande saldo, is OTTO gerechtigd, op een door haar bepaald moment (...)"
"(...) dat OTTO de privé-rekening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest."
"OTTO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website."
"Indien OTTO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u (...)"
Wie was toch die vrouw die in deze zinnen een rol speelde? Zo vroeg ik mij af. Na enig puzzelen begreep ik, dat met 'haar' verwezen werd naar de naam van uw bedrijf, 'Otto', en niet naar een geheimzinnige vrouw. De schrijver van de algemene voorwaarden meent dus dat de naam 'Otto' vrouwelijk is.
Is dat wel zo? In het algemeen zijn de namen van bedrijven onzijdig. Uitzonderingen zijn namen die onmiskenbaar vrouwelijk of mannelijk zijn, zoals 'NOS' (het kernwoord 'stichting' is vrouwelijk) en 'Albert Heijn' (de naam van een man). De naam 'Otto' is mannelijk, al betreft het hier een familienaam. Er is mijns inziens in ieder geval geen argument te vinden dat deze naam vrouwelijk maakt.
Naar mannelijke en onzijdige woorden moet verwezen worden met 'zijn'. Het gebruik van 'haar' is hier dus niet terecht.
Ik verwijs voor meer uitleg graag naar een artikel van Onze Taal:
http://www.onzetaal.nl/advies/bedrijfsnaam.php
Het lijkt mij verstandig als u de tekst van de algemene voorwaarden herziet, zowel om commerciële als om juridische redenen.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2007-11-07 van Otto Klantenservice
Geachte heer Beijersbergen,
Hartelijk dank voor uw e-mail.
We betreuren het dat u afziet van uw bestelling.
Het verband tussen de annulering van uw bestelling en de schrijfwijze van onze algemene voorwaarden is ons overigens niet duidelijk.
Inhoudelijk kunnen we u melden dat het hier niet om een keihard feit gaat.
Aangezien het woord 'bedrijf' onzijdig is, maar 'onderneming' vrouwelijk, is het niet per se fout om naar OTTO te verwijzen met woorden als ze, zij en haar.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geantwoord en kunnen u alleen nog melden dat de kwaliteit van onze dienstverlening niet uit de schrijfwijze van onze algemene voorwaarden afgeleid kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Gemma De Kromme
OTTO Klantenservice

haarziekte
2008-10-19 aan XS4ALL
Beste Theo de Vries,
Mijn gelukwensen met uw aanstelling als directeur van XS4ALL.
Ik ben al vele jaren een klant van XS4ALL, en een tevreden klant, al vertoont de provider een klein gebrek, waarmee ik bij herhaling onaangenaam getroffen word. Ter illustratie hiervan citeer ik een tekst waarmee de nieuwsbrief wordt afgesloten.
"XS4ALL publiceert haar nieuws, nieuwsbrief, storingen en aankondigingen ook als RSS feed."
Deze zin snijdt mij door de ziel, zodanig dat ik geneigd ben om van provider te veranderen. Ik heb echter geen verdere klachten over XS4ALL en vrees dat het bij de concurrenten taalkundig niet veel beter is gesteld. Maar als XS4ALL met kop en schouders boven de andere providers wil uitsteken, waarom zou het dat dan ook niet met het taalgebruik gaan doen?
Het woordgeslacht van namen van bedrijven en instellingen is over het algemeen onzijdig. Die regel geldt alleen niet als (het kernwoord van) de naam onbetwistbaar vrouwelijk of mannelijk is. Bij XS4ALL is dat geenszins het geval.
Het kernwoord van de woordspelerige naam 'XS4ALL' is 'access', een Engels woord, waarvan we het woordgeslacht niet kennen. (De sprekers van de Engelse taal zijn mede door het ontbreken van het verschijnsel woordgeslacht gelukkige mensen.)
De Nederlandse vertaling van het woord is 'toegang'. Dit woord is vrouwelijk, maar heeft in vorm en oorsprong niets met het Engelse woord 'access' te maken. We vinden de origine van 'access' wel in het Latijnse 'accessus', een mannelijk woord.
Er is dus geen redelijke aanwijzing om de naam 'XS4ALL' een vrouwelijk woordgeslacht toe te kennen.
Welk geslacht heeft het woord dan wel?
Voor de beantwoording van deze vraag wil ik graag het volgende voorbeeld aanhalen.
De voetbalploeg Ajax is genoemd naar een Griekse held uit de Trojaanse oorlog. Daarom zouden we verwachten dat het woordgeslacht van Ajax in dit verband mannelijk is. Maar als we ons taalgevoel laten spreken door er een lidwoord voor te zetten, komen we tot een andere vaststelling. We kunnen zeggen: "Het Ajax van Cruijf en Keizer behaalde glansrijke overwinningen." Het woord 'Ajax' is hier dus onzijdig.
En zo kunnen we ook zeggen: "Het XS4ALL van de vorige eeuw was verzadigd van een inspirerende pioniersgeest."
Het woord 'XS4ALL' is derhalve onzijdig en daar hoort het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' bij, en niet 'haar'.
Ik wil hier nog aan toevoegen, dat niet de bedenker van een naam het woordgeslacht ervan bepaalt, maar dat de taal eigen wetten kent, waaraan de bedenker noch de 'eigenaar' van een woord zich kan onttrekken zonder in ongunstige zin op te vallen of onbedoelde verwarring te stichten.
Ik verwijs voor meer uitleg graag naar een artikel van Onze Taal:
http://www.onzetaal.nl/advies/bedrijfsnaam.php
Uw aanstelling zou een mooie aanleiding kunnen zijn om XS4ALL van de haarziekte te doen genezen. "Search and replace" is de pijnstiller; gezond verstand is het geneesmiddel.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2008-10-21 van XS4ALL
Geachte heer Beijersbergen,
Bedankt voor uw e-mail.
We nemen het ter kennisgeving aan en zullen de nodige aandacht intern aan geven.
Hopende u hier mee voldoende en naar behoren te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Marjan van der Spek
1e Lijn Sales
XS4ALL internet BV
Wij zijn te bereiken op : 020-3987666
Doe mee met onze foto wedstijd! Maak een foto van een X en maak kans op een Asus mini laptop. Voor meer informatie : http://www.xs4all.nl/fotowedstrijd/

haarziekte
2008-10-19 aan HaagWestNieuws
Beste mevrouw, mijnheer,
In HaagWestNieuws van 15 oktober trof ik een taalkundige gruwel aan. Onder de titel "World Forum wint Green Award 2008" staat:
"(...) waarmee het congrescentrum in Den Haag haar klanten stimuleert (...)"
Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn' en niet met 'haar'.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

haarziekte
2008-10-19 aan De Posthoorn/Wegener
Beste mevrouw, mijnheer,
In De Posthoorn van 15 oktober trof ik een taalkundige gruwel aan. Onder de titel "Hiphopdroom tot leven brengen?" staat:
"Het Haags Hip-Hop Centrum, H3C, opent op zondag 19 oktober haar deuren."
Naar onzijdige woorden verwijzen wij in het Nederlands met 'zijn' en niet met 'haar'.
Verder komt in de krant veelvuldig "eigenaresse" voor. Dit woord bestaat niet. Een vrouwelijke eigenaar is een eigenares. Een vrouwelijke leraar is immers ook geen 'leraresse'.
Op zoek naar uw e-mail-adres kwam ik op uw web-site ook nog eens de volgende zin tegen:
"Het tweedaagse golftoernooi vierde haar jubileum op 27 en 28 augustus 2008."
Ook hier wordt een onzijdig woord vrouwelijk gemaakt.
Hoogachtend,
Frans Beijersbergen
Front tegen Verbale Travestie

2008-10-20 van De Posthoorn/Wegener
Beste mijnheer Beijersbergen,
U heeft gelijk: niets meer, niets minder. We zullen e beter op letten.
Vriendelijke groet,
Joep van Hunnelen
Redactie De Posthoorn

haarziekte
2008-10-21 aan XS4ALL blogger Daniël Paal
Beste mevrouw Paal,
Ik dank u voor uw fijne artikel, "Nederlandse regering negeert morele basis van eigendom".
Twee citaten:
"Met dank aan internettechnologie kan de consument haar eigen content maken en distribueren (...)"
"Want waarom zou de consument nu ook maar een heel klein beetje betalen voor een film die over een maand in premiere gaat, als ze vandaag al (...)"
Frans Beijersbergen
Een consument die zijn eigen content maakt. Maar hij doet niet aan het wederrechtelijk binnenhalen van filmpjes.

 


<< terug <<

<< helemaal terug <<
 
Make a Free Website with Yola.